Osaaja luo uutta III

Projektin kesto

1.9.2015 - 31.12.2016

Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toteuttajat

Koordinaattori:

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Yhteistyökumppani:

Kouvolan seudun ammattiopisto

Kohderyhmä

Koko henkilöstö

Tavoitteet

1. Luoda yhteisöllistä toimintakulttuuria pilotoimalla ja ottamalla käyttöön vertaiskehittämiskäytäntöjä oppilaitosten työryhmissä ja tiimeissä.

Tulos:

On luotu ja kokeiltu tvt: tä hyödyntävän tiimi- ja vertaisoppimisen toimintamallia opetuksen yhteissuunnittelussa ja toteutuksessa

Tavoite

2. Laajentaa, syventää ja vakiinnuttaa tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja suunnittelukäyttöä

Tulos

On valmennettu opetushenkilöstöä laajasti tvt: n opetus- ja ohjauskäyttöön sekä etäopetuksen toteuttamiseen käyttäjälähtöisesti

3. Vakiinnuttaa verkoston osaamisen kehittämisen toimintatapa opetushenkilöstön yhteisen täydennyskoulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Tulos:

3.1.  Yhteinen toimintatapa on kuvattu, tuotteistettu ja yhteistyökäytänteet sovittu

3.2.  On luotu osaamisen kehittämisen tulosten ja vaikuttavuuden arvioinnin työkaluja ja mittareita

Toteutus

1. Kuvataan, tuotteistetaan ja mallinnetaan hankkeen verkostossa yhteisesti suunniteltuja ja toteutettuja osaamisen kehittämistoimia:

a. Osaamis - ja koulutustarpeiden selvitykset oppilaitoksittain (menetelmät),

b. Koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu (suunnitelmat, avoimet koulutuskalenterit),

c. Koulutuksien ja kehittämistoimenpiteiden toteutus (yhteiset osiot, yhteiset kouluttajat, etäkoulutukset, osallistuminen toisen oppilaitoksen koulutuksiin),

d. Seuranta - ja arviointi (palautejärjestelmät, tulosten ja hyötyjen sekä vaikutusten arviointi).

e. Laaditaan jatkosuunnitelmat ja tarvittavat yhteistyösopimukset.

2. Hankkeessa järjestettävät tiimioppimisen ja vertaismentoroinnin valmennus, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä etäkokoustyöskentelyn valmennukset ja työpajat toteutetaan osallistavilla menetelmillä käyttäjälähtöisesti.

1. Tiimioppiminen ja vertaismentorointivalmennus ja työpajat tiimeille

Kohderyhmä: pilottitiimit

3. Etäkokoustyökalujen käytön työpajat tarpeen mukaan.

Kohderyhmä: koko henkilöstö

4. Pedagogisia näkökulmia ja käytäntöjä avaavat valmennukset ja webinaarit.

Kohderyhmä: koko opetushenkilöstö

5. Tvt: n opetuskäytön perusvalmennukset ja käyttäjälähtöiset lähityöpajat koulutettujen mentoreiden vetäminä.

Kohderyhmä: tvt: n opetuskäyttöä aloittelevat ja lisätietoa tarvitsevat

6. Tvt: n opetuskäytön syventävät valmennukset mentoreille ja perusvalmennukset suorittaneille.

Kohderyhmä: mentorit ja edistyneet käyttäjät

Muu kehittämistoiminta

1. Hankkeessa pilotoidaan opetustiimien yhteiskehittelykäytäntöjä osallistuvien tiimien itse valitsemillaan toiminta-alueilla. Uudenlaisen toiminnan tueksi järjestetään tiimi- ja vertaisoppimisen valmennusta.

2. Lisätään ja vahvistetaan etätyökalujen käyttöä oppilaitosten työryhmä- ja kokouskäytänteissä eri toimipisteiden välillä. Vahvistetaan yhteisöllisen virtuaalinen opettajanhuoneen/fooruminen toimintaa.

Tulokset

1. On luotu ja kokeiltu tvt: tä hyödyntävän tiimi- ja vertaisoppimisen toimintamallia opetuksen yhteissuunnittelussa ja toteutuksessa

2. On valmennettu opetushenkilöstöä laajasti tvt: n opetus- ja ohjauskäyttöön sekä etäopetuksen toteuttamiseen käyttäjälähtöisesti

3. Yhteinen toimintatapa on kuvattu, tuotteistettu ja yhteistyökäytänteet sovittu

On luotu osaamisen kehittämisen tulosten ja vaikuttavuuden arvioinnin työkaluja ja mittareita

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Ritva Reivilä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 395 9278
ritva.reivila(a)ekami.fi

Jaa

***