Oppisopimuskoulutuksella kaikki on mahdollista!

Täydennyskoulutuksella oman ammatin arvostus kasvoi ja yhteisöllisyys vahvistui

 

Haminan kaupunki on jo kolmatta kertaa hyödyntänyt Ekamin oppisopimuspolun tarjoamaa mahdollisuutta kouluttaa henkilöstöä. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto oli mahdollista suorittaa työajalla ja omaan toimenkuvaan liittyen.

Parisen kymmentä kaupungin eri alan työntekijää nuorisopalveluista päiväkodin henkilöstöön porhalsi läpi vahvasti yhteisöllisen oppisopimuskoulutuksen, jossa tavoitteena oli innostaa ideoimaan ja kehittämään toimintaa yli osastorajojen. Tapahtumatuotannon puolelta Eija Karnaattu ja Saija Ristola kertoivat saaneensa uusia näkökulmia koronan runtelemaan aikaan.

 


Haminan kaupungin tapahtuma-alan ammattilaiset Eija Karnaattu (vas.)
ja Saija Ristola saivat uusia ideoita työhön Ekamin laajennetun
oppisopimuskoulutuksen kautta.

 

– Onhan tämä eri alat yhteen kokoava koulutus todella hieno arvostuksen osoitus kaupungilta, Eija kiittelee. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami koordinoi koulutuksen Haminan kaupungin kanssa. Täydennyskoulutus löytyi yhteistyöoppilaitokselta Salpaukselta Lahdesta. Tuotekehitystyön teorian ja lähipäivät hoiti konsulttiyritys Tamora. Yhteistyö on toteutettu Ekamin laajennettu oppisopimuskoulutus -järjestelyluvalla.

– Haminan kaupungin koulutus on erinomainen esimerkki jo työelämässä olevien täydennyskoulutusmahdollisuudesta, Ekamin projektipäällikkö Sari Pietiläinen kertoo.

 

Koulutuksessa eväitä jokaiselle

Opiskelu avasi tapahtumakoordinaattori Saija Ristolalle sekä tuottaja Eija Karnaatulle uutta sisältöä. Lähipäivät toivat Haminan kaupungin eri alojen työntekijät tutuiksi toiselleen ja pienryhmissä pohdittiin uusia näkökulmia.
Teoriassa pureuduttiin innovointiin, palvelumuotoiluun ja kehitystyöhön.

– Lähipäivät oli rakennettu niin, että kaikki saivat eväitä omaan työhönsä alasta riippumatta, Saija kertoo.

– Rajoja ja omia pinttyneitä näkemyksiä sai ravisteltua esimerkiksi porukkaa sekoittavilla pikatehtävillä ja heittäytymiseen kannustavalla otteella. Itse kokeilin työskennellä yhden päivän nuokkarilla, Eija jatkaa.

 

Aikaa toimintojen kehittämiselle

Koronavuosi haastoi kaupungin tapahtumajärjestäjät ideoimaan uusia toteutustapoja tapahtumille, ja tutkintoon vaadittavat kirjalliset tehtävät pysäyttivät aikaa jatkokehityspohdinnalle. Salpauksen lehtori Marja Orpana-Niitlahti tarjosi tarpeen mukaan tukea. Lopputyönä Eija ja Saija laativat toimintasuunnitelman Hamina Bastionille.

– Haasteellinen vuosi käänsi katseet oman tapahtumatuotannon mahdollisuuksiin. Koronavuoden kautta syntyneestä ideasta Bastionissa on tänä kesänä ensimmäistä kertaa ollut pitkäaikainen näyttely. Koulutukseen liittynyt tapahtuman dokumentointi suunnittelusta toteutukseen antaa arvokasta tietoa jatkon kannalta, Saija kertoo.

 

Eija on uudistanut Hamina Bastionin tiedottamista.

– Ennen lähialueille paperilla lähetetty tieto kesäntapahtumista kellonaikoineen on jatkossa myös sähköisessä muodossa ja saatavilla kaikille halukkaille uutiskirjeen tilaajille.

 

Saijan mukaan asiakkaiden mielipiteitä on tarkoitus kuulla entistä enemmän ja vuorovaikutteisuus onkin suuremmassa roolissa tapahtumia järjestettäessä. Eija kertoo, että esimerkiksi Wanhan Holviston Joulu -tapahtumassa kerätty palaute ohjaa tämän vuoden tapahtumasuunnittelua.

– Suunnitelmissa on myös toteuttaa laajemmalle työryhmälle osallistavaa ideointipajatyypistä toimintaa, jonka pohjalta Hamina Bastionin toimintoihin voisi asettaa pidemmän aikavälin kehitystavoitteita, Saija jatkaa.

 

Tapahtumakoordinaattori ja tuottaja ovat koulutuksen rohkaisemana tehneet työnsä näkyvämmäksi, ja huomanneet, että itse tapahtumien ohella ihmisiä kiinnostaa myös mitä kulisseissa tapahtuu.

– Somepäivitykset ovat osa työtä, Eija hymyilee.

 

Opinnot omalla paikkakunnalla

– Laajennettu oppisopimuskoulutus mahdollistaa omalla paikkakunnalla opiskelun silloinkin, kun Ekamilla ei ole kyseistä koulutusta tarjolla. Yhteistyöoppilaitokset pyrimme löytämään lähialueilta. Opiskelijat voivat aloittaa työuran oppisopimuksella tai heillä voi olla pitkäkin työkokemus takanaan. Myös alanvaihtajille oppisopimus on hyvä väylä, Sari Pietiläinen kertoo.
 


Ekamin projektipäällikkö Sari Pietiläinen kertoo, että Ekamin laajennetun
oppisopimuskoulutuksen kautta on mahdollisuus valmistua yli 160 eri tutkintoon.

 

Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua yksittäinen henkilö, jolla on alan työpaikka. Työnantaja voi myös kouluttaa työntekijöitään tai hyödyntää oppisopimuskoulutusta rekrytoinnissa. Ekami tekee aktiivista yhteisteistyötä noin viidentoista koulutuksen tarjoajan kanssa.

– Me hoidamme kaikki järjestelyt. Suunnittelemme koulutuksen yhteistyössä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työnantajia kuullaan, ja koulutusta on mahdollista rakentaa yrityksen tarpeiden mukaisesti. Opinnot ja yhteistyöverkosto räätälöidään aina yksilöllisesti.

 

Sari vinkkaa, että oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa yrittäjillekin päivittää oman alan tietotaitoa tai yrittäjäosaamistaan.

– Opiskelu on joustavaa. Jokainen voi suorittaa tutkinnon omalla yksilöllisellä aikataulullaan. Kestoon vaikuttaa tavoiteltava tutkinto ja oma opiskelu- ja työkokemus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppisopimus, mikä se on?

• Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti tai erikoisammattitutkintoja, jotka antavat saman pätevyyden ja jatko-opintokelpoisuuden kuin ammattiopisto.

• Halutessaan oppisopimuksella voi suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan kokonaisen tutkinnon sijaan.

• Tutkintovaihtoehtoja on Ekamin valikoimassa yli 160.

• Jos tarvittavaa tutkintoa tai osaamisalaa ei löydy, Ekami
voi hankkia koulutuksen yhteistyöoppilaitokselta

 

Jaa