Opinnollistaminen Rannikkopajoilla

Työpajajakson aikana teet normaalisti pajan työtehtäviä ja samalla pidät kirjaa siitä mitä olet tehnyt ja oppinut. Yksilövalmentajan ja työvalmentajan kanssa olet keskustellut asiasta jo henkilökohtaisen suunnitelman aikana ja olet sitoutunut osaamisen kerryttämiseen. Meillä on eri työpajoilla avattu oppimisympäristöjä ja verrattu niitä ammatillisiin opetussuunnitelmiin ja huomattu että samaa tekemistähän se on.

Mitä hyötyä opinnollistamisesta on?

Kun haet ammatilliseen oppilaitokseen, sinulta kysytään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman HOKS keskustelussa mitä osaamista sinulla on? Työpajajakson aikana sinulle on kertynyt osaamista oppilaitoksen tunnistamassa oppimisympäristössä erilaisista työtehtävistä, jotka oppilaitos sitten tunnustaa. Jos asiat on hyvin sisäistetty ja kirjattu, niin samoja asioita ei tarvitse opiskella uudelleen. Tämähän tarkoittaa sitä, että opiskeluaikasi voi lyhentyä!

Osaamistodistuksesta on sinulle apua myös silloin kun haet töitä. Työnantaja näkee siitä mitä tehtäviä olet tehnyt tarkemmin kuin työtodistuksesta.

Miten toimia?

  • hae pajalle
  • keskustele yksilövalmentajan ja työvalmentajan kanssa kiinnostuksesi osaamisen kerryttämiseen
  • kirjaa ylös osaamiskarttaan ja työajanseurantaan tehtäviä mitä olet tehnyt
  • kuvaa työn eri vaiheita kuvin, videoin, kirjoita esim. blogia. (tämä kaikki on hyvää materiaalia portfoliota varten)
  • käy osaamiskeskusteluja valmentajan kanssa
  • jakson päätyttyä saat osaamiskartat sekä osaamistodistuksen jaksosta

Jaa