Opiskelijatoiminnan ohjaaja

Opiskelijatoiminnan ohjaaja on innostaja, koordinaattori ja ohjaaja, joka vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä lisää viihtyvyyttä oppilaitoksessa. Hän kohtaa kannustavasti ja positiivisesti opiskelijoita oppilaitoksen arjessa. Tärkeänä osana opiskelijatoiminnan ohjaajan työtä on olla läsnä sekä vahvistaa opiskelijoiden vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä osallisuutta, antamalla opiskelijoiden näkemysten ja tarpeiden vaikuttaa oppilaitoksen arkeen.

Opiskelijatoiminnan ohjaaja viettää aikaa opiskelijoiden parissa tauoilla ja mahdollisuuksien mukaan opiskelun lomassa. Hän suunnittelee yhdessä opiskelijoiden kanssa aktivoivaa tekemistä oppilaitokseen ja kannustaa opiskeluun. Opiskelijatoiminnan ohjaaja voi tarpeen mukaan myös osallistua teema-aiheisten kokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä opettajan ja asiantuntijoiden kanssa.

Vaikuttamistoiminnan lisäksi opiskelijatoiminnan ohjaajan vastuulla on tutortoiminta, tapahtumat, tempaukset ja toiminnot, huoltajien yhteistyö HYTTI (organisointivastuu), sekä verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Lisätietoja

opiskelijatoiminnan ohjaaja Sisko Eskelinen

Jaa

***