Liikkuva opiskelu pitää mielen virkeänä

Liikkuva opiskelu pitää sisällään monia mahdollisuuksia liikkua koulupäivän aikana. Toiminta on avointa kaikille Ekamin opiskelijoille, joiden sen päivän opinnot sallivat kerhoon osallistumisen. Myös henkilökunnan edustajat voivat osallistua.

Seuraa ilmoittelua Wilmassa sekä kampusten liikkuvan opiskelun aulaständeillä!

Liikkuva opiskelu -hanke

Valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelma on osa hallituksen kärkihankkeita ja se laajeni Liikkuvana opiskeluna 2. asteen oppilaitoksiin 2017–2018. Koska valtaosa toisen asteen opiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän ja opiskelijoiden liikuntatottumukset eivät tänä päivänä tue työkykyisyyttä riittävästi, myös Ekami on mukana hankkeessa. Liikkuva opiskelu -toimintaa koordinoi monialainen Liikkuva opiskelu-tiimi.

Liikkuvan opiskelun tarkoituksena on

 • lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta
 • edistää opiskelukykyä kehittämällä aktiivisuutta tukevia opiskeluympäristöjä ja aktiivista opiskelupäivää
 • erityisesti vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisien aktiivisuuden lisääminen
 • opiskelijoiden opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen.

Aktiivisemman opiskeluarjen avulla pyritään edistämään

 • opiskelu- ja oppimiskykyä
 • työrauhaa ja viihtyvyyttä
 • opiskelumotivaatiota
 • opiskelijoiden osallistumista ja osallistamista
 • yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä
 • opiskelijoiden tuki- ja liikuntaelinoireiden vähenemistä
 • parempaa mielialaa.

Suunniteltuja toimenpiteitä

 • viikottaiset liikuntakerhot
 • lajiesittelyt
 • viikko- ja/tai kuukausihaasteet
 • yksilöllinen liikunnanohjaus
 • aktiivisuuteen kannustavat tauko- ja opetustilat
 • taukoliikuntaohjeet oppitunneille
 • henkilökunnan ja ammattialojen koulutus aktiivisemman arjen luomiseen

Lisätietoja

Liikunnan ja terveystiedon opettajat
 

Katso myös

Jaa