Sujuvan yhteisen arjen takaamiseksi Ekamilla on järjestyssäännöt. Kurinpito-ohjeen tarkoitus on turvata työrauha, turvallisuus ja viihtyisyys Ekamilla.

Lue järjestyssäännöt täältä ja kurinpito-ohje täältä.

Perehdythän järjestyssääntöihin sekä kurinpito-ohjeeseen huolellisesti, sillä säännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä.