Sujuvan yhteisen arjen takaamiseksi Ekamilla on järjestyssäännöt. Kurinpito-ohjeen tarkoitus on turvata työrauha, turvallisuus ja viihtyisyys Ekamilla. Turvallisuusohjeet sisältävät yleisiä pelastautumisohjeita.

Järjestyssäännöt

Kurinpito-ohje

Turvallisuusohjeet

Perehdythän ohjeisiin huolellisesti, sillä säännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä.