Ohjeita opiskelijalle

Sujuvan yhteisen arjen takaamiseksi Ekamilla muutamia yhteisiä ohjeistuksia:

  • Järjestyssäännöt | Järjestyssäännöt ovat yhteiset pelisääntömme.
  • Kurinpito-ohje | Kurinpito-ohjeen tarkoitus on turvata työrauha, turvallisuus ja viihtyisyys Ekamilla.
  • Turvallisuusohjeet | Turvallisuusohjeet sisältävät yleisiä pelastautumisohjeita.

Perehdythän ohjeisiin huolellisesti, sillä säännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä.

Koronaohjeistuksen löydät verkkosivulta Ekami.fi/korona-ekamin-ohjeistukset.

Jaa

***