Tietosuoja

Tässä tietosuojaselosteessa kerrommen mitä tietojasi keräämme MultiPrimus-opiskelijahallintojärjestelmäämme opiskelusi mahdollistamista varten, kuinka niitä käsittelemme ja mitä oikeuksia sinulla on. Järjestelmän käyttöliittymänä toimii Wilma.

Tietojen julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai mahdollisen erityslain mukaan. Tämä tietosuojaseloste on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) mukaisesti ja koskee kaikkia Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa opiskelevia.

Rekisterinpitäjä on Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 KOTKA. Yhteyshenkilönä oppilaitoksessa toimii ohjelman pääkäyttäjä Jenni Puonti-Dansk ja teknisestä toteutuksesta vastaa Visma Enterprise Oy.

 

Tietojen kerääminen ja käyttö

Kerättävät ja tallennettavat tiedot:

  • Henkilö- ja yhteystiedot kuten nimi, henkilötunnus, oppijanumero, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, mahdollinen erityinen tuki ja osaamisen arviointi
  • Valokuva

Keräämme, tallennamme ja käytämme tietoja opetuksen järjestämiseen ja arvioinnin toteuttamiseen.

Oikeusperusteet tietojen käytölle

Tietojesi kerääminen, tallentaminen ja käyttö perustuvat oppilaitoksen toimintaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017).

Tietojen suojaaminen, luovuttaminen kolmansille osapuolille ja/tai siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Annettuja tietoja suojataan verkossa SSL-suojauksella. Annetut tiedot tallentuvat oppilaitoksen hallintojärjestelmään (Primus). Hallintojärjestelmä on oppilaitoksen sisäverkossa toimiva, salasanoin suojattu järjestelmä, eikä siellä olevia tietoja siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Yhteystietoja ei myöskään luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Opiskelijahallintojärjestelmästä siirretään tiedot opiskeluoikeudestasi sekä -suorituksistasi ajantasaisesti kansalliseen, Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-palveluun (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 6 luku). Voit tarkistaa omat suoritustietosi Opintopolku-palvelusta. Palvelu vaatii vahvaa tunnistautumista. KOSKI-palvelun tietosuojaselosteen löydät Opintopolku-palvelusta.

Tietojen julkisuudesta opetustoimessa löydät lisää Opetushallituksen julkaisusta.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Opiskelusi mahdollistavien tietojen säilyttämistä määräävät arkistointiin liittyvät määräykset. Osa tiedoistasi tulee määräysten mukaan säilyttää pysyvästi ja osalle määritellään tietty säilytysaika.

Luettelo pysyvää säilytystä vaativista asiakirjoista löytyy mm. Arkistolaitoksen www-sivuilta.

Tietojen säilytysajat ja hävittäminen on kuvattu Kuntaliitoksen www-sivuilla.

Sinun oikeutesi tietoihisi

Sinulla on oikeus

  • saada tarkistaa itseäsi koskevat tiedot
  • vaatia virheellisen tiedon oikaisua
  • kieltää antamiesi tietojen käytön suoramarkkinointi- tai muihin vastaaviin. tarkoitukseen
  • sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiisi

Voit tarkistaa ja oikaista omat yhteystietosi Wilmassa. Muita tietoja koskevat pyynnöt osoitetaan kampuskohtaisesti opintosihteerille. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti. Pyynnön yhteydessä varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Pyyntöön vastataan ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Epäillyissä tietosuojaloukkauksissa pyydetään täyttämään lomake ja ottamaan yhteys Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston tietosuojavastaavaan  sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava( at )ekami.fi.

Jaa

***