Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen – pakolliset ja valinnaiset opinnot