Kymsoten ohjeistusta toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilöstölle ja opiskelijoille