Prosessiteollisuus - merkittävä työllistäjä

Prosessiteollisuus on viime vuosikymmeninä automatisoitunut ja digitalisoitunut vahvasti teollisen internetin sekä mittaus- ja anturatekniikan kehittymisen myötä. Teknologian kehittyminen prosessiteollisuuden alalla on nopeaa ja jatkuvaa.

Prosessinhoitajana työsi on entistä enemmän prosessien ja laitteiden seurantaa ja tarkkailua sekä mahdollisten häiriöiden ennakointia. Teet tiivistä yhteistyötä kunnossapidon kanssa. Tehtäviisi voi kuulua lisäksi prosessin käytön- ja laadunvalvontaa, häiriötapausten selvittämistä sekä käynnissäpitotöitä.

Tietoja alasta

  • Ammattinimikkeesi opintojen jälkeen on prosessinhoitaja
  • Tehtäviäsi ovat esimerkiksi yksittäisten tuotantolaitteiden tai kokonaisten tuotantolinjojen säätäminen, ohjaaminen ja valvominen.
  • Alalla tarvitaan kiinnostusta tekniikkaan, koneisiin ja laitteisiin sekä niiden yhdistelmiin. Työ on myös tiimityötä, joten hyvät yhteistyötaidot ovat tarpeen. Olet vastuullinen ja tarkka.
  • Työturvallisuus on alalla tärkeää.

Opintojen sisältö

  • Voit suorittaa joko kokonaisia tutkintoja, yksittäisiä tutkintojen osia, pätevyyskorttikoulutuksia tai räätälöityjä koulutuksia.
  • Ennen opintojen alkamista teet yhdessä opettajiesi kanssa suunnitelman siitä, mitä opiskelet ja millä tavalla. Opintojen kesto ja opiskelutavat riippuvat henkilökohtaisesta suunnitelmastasi sekä aikaisemmasta osaamisestasi.
  • Opinnot mahdollistavat laajat valinnanmahdollisuudet. Voit suorittaa opintoja myös Ekamin muilta aloilta.
  • Tarkempia tietoja opintojen sisällöistä löydät koulutusvaihtoehtojen alta.

Koulutusvaihtoehtojamme

Opintojen jälkeen

Hakeminen

Lisätietoja

Tiimipäällikkö Virve Eronen
 
Opintosihteeri Merja Lehtola
 
Henna valmistui prosessinhoitajaksi!
>> Lue juttu

Jaa