Hätis

Etsivä nuorisotyö on ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa Hätis-tilapäismajoitushanketta yhteistyössä Kotkan alueen verkoston kanssa. Toiminnasta vastaa Kotkan aikuissosiaalityö.

Kohderyhmä

Hätis on tarkoitettu asunnottomille tai asunnottomuuden uhan alla oleville kotkalaisille 18–25 -vuotiaille nuorille. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja varhaisen tuen palvelua.

Tavoite

Hätis tarjoaa tilapäisasumista, jossa opetellaan sekä itsenäistä asumista että arjenhallintaa suunnitelmallisesti. Tavoitteena on siirtyminen pysyvämpään asumismuotoon.

Toiminnan sisältö

Asuminen on lyhytaikaista (1 vk–3 kk) ja tavoitteena on itsenäinen asuminen, hyvä elämänhallinta ja aktiivinen osallisuus yhteiskunnan toiminnoissa. Hätis tarjoaa asumisen lisäksi yksilöohjausta sekä ryhmämuotoista asumisvalmennusta. Etsivä nuorisotyö on mukana ohjaamassa nuoria tilapäismajoitukseen ja saattamassa palveluista toiseen. Toiminta on alkanut kesällä 2018.

Sijainti

Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

 

HÄTIS - tilapäismajoituksen malli

Jaa