Laatutyö Rannikkopajoilla

Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy myönsi tammikuussa 2019 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle, Ekamille, ISO9001:2015 Kiva-laatusertifikaatin. Ennen Ekamia laatusertifioinnin on tässä laajuudessa Suomessa saanut vain muutama ammattiopisto.  Sertifikaatti koskee koko Kotkan-Haminan koulutuskuntayhtymäkonsernin toimintaa, niin ammattiopistoa, Rannikkopajoja kuin Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:tä.

 

Rannikkopajojen osalta pääarvioijat kiittelivät erityisesti tekemisen vahvaa systemaattista eteenpäin viemistä sekä panostuksia viestinnän kehittämiseen. Myös henkilöstön ja pajanuorten osallistumismahdollisuudet todettiin hyviksi. Rannikkopajojen tuloksellisuus asiakastyössä on jo nyt selvästi valtakunnan keskitasoa korkeammalla tasolla.

Rannikkopajat teki osaltaan historiaa ja on Suomen ensimmäinen ISO9001:2015 -sertifikaatin saanut työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palveluyksikkö.

 

Rannikkopajat toimii Ekamin toimintajärjestelmän mukaan, joka tarkoittaa laadunhallinnan eri keinoista ja menetelmistä muodostuvaa kokonaisuutta, jonka avulla varmistetaan asiakkaiden saaman palvelun laatu. Perusajatuksena on toiminnan laadun jatkuva parantaminen. Toimintaa kehitetään asiakaspalautteiden, sidosryhmäpalautteiden ja rahoittajien toiveiden mukaisesti. Toiminnan laatua seuraa Rannikkopajojen osalta OKM ja Aluevirasto sekä koko Ekamia osalta Opetushallitus ja  ISO9001 -järjestelmän toimivuutta auditoiva Kiwa Inspecta Oy. Tärkeitä laadunhallinnan työvälineitä ovat myös itsearvioinnit ja vertaisarviointi.

Jaa