Työkokeilija työpaikallesi | Ekami

Työkokeilija työpaikallesi

Työkokeilu on riskitön ja paras vaihtoehto silloin, kun työtön nuori miettii uusia urapolkuja tai haluaa vahvistaa tai laajentaa omaa ammatillista osaamistaan. Tutkinto voi olla suoritettuna, mutta tarvittava osaaminen alalla puuttuu. Seinättömän pajan yksilövalmentaja auttaa nuoria löytämään työkokeilupaikan, ja olemme niin nuoren kuin työnantajankin tukena koko jakson ajan. Käymme myös tarvittaessa yrityksessä paikan päällä kartoittamassa tilannetta.

Mitä hyödyn siitä, että otan työkokeilijan?

  • saat ylimääräisen käsiparin työpaikalle
  • mikäli sinulla on tarve työvoimalle, voit perehdyttää työkokeilussa olevan nuoren työpaikan työtehtäviin, eli kasvattaa työpaikalle lisää osaajia. Työkokeilun aikana moni nuori omaksuu jo työpaikan tehtävät siten, että selviytyy annetuista tehtävistä itsenäisesti
  • työkokeilun aikana näet millaisesta tekijästä on kyse, ennen kuin päätät esimerkiksi nuoren palkkaamisesta (palkkaamiseen voit hakea palkkatukea [linkki palkkatukijuttuun])
  • saat Seinättömän pajan yksilövalmentajan tuen ja avun työkokeiluun liittyvien lomakkeiden ja papereiden täyttämiseen ja eteenpäin toimittamiseen
  • seinättömän pajan yksilövalmentaja toimii sekä yrittäjän, että nuoren tukena ja ohjaavana henkilönä työkokeilun kaikissa vaiheissa.

Usein kysyttyä työkokeilusta

Maksanko työkokeilijalle palkkaa tai muuta korvausta työkokeilun ajalta?

Ei, et maksa. Työkokeilu ei ole työsuhde, joten sen ajalta ei makseta palkkaa.

Työkokeilija saa kokeilun ajalta samaa etuutta kuin työttömänä ollessaan eli päivärahaa tai työmarkkinatukea. Etuuden lisäksi hän saa kulukorvausta päiviltä, jolloin hän osallistuu työkokeiluun. Työkokeilija ei ole myöskään työterveyshuollon piirissä.

Työkokeilun järjestäjän tulee kuitenkin järjestää työkokeilijalle työssä tarvittava mahdollinen työ- tai suojavaatetus.

Miksi työkokeilu?

Työkokeilun kautta voi päästä kokeilemaan uutta työtehtävää tai kokonaan uutta ammattia. Työkokeilun tavoitteena on siis selvittää työttömän henkilön ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille. Työkokeilu koskee useimmiten niitä, jotka ovat olleet poissa työelämästä tai joilta puuttuu ammatillinen koulutus.

Työkokeilujakson jälkeen voimme yhdessä keskustella nuoren ja työnantajan kanssa siitä, millaisia mahdollisuuksia yrittäjällä on joko työllistää nuori yritykseen tai ottaa nuori oppisopimukseen.

Miten pitkä työkokeilujakso on?

Työkokeilu voidaan aloittaa jopa alle kuukauden mittaisena harjoitteluna. Yleisin työkokeilun kesto on noin 3 - 4 kuukautta ja työkokeilujakson maksimipituus yhdellä työnantajalla on puoli vuotta. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa 6 tuntia päivässä.

Pitääkö työkokeilijalle ottaa vakuutus?

Työkokeilijalla on vakuutusturva, sillä Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää ryhmävastuuvakuutuksen henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Tapaturmista ja ammattitaudeista korvaukset maksaa Valtiokonttori.

Annamme mielellämme lisätietoja työkokeiluun liittyen!

Lisätietoja

Yksilövalmentaja Hanna Pikkarainen
Yksilövalmentaja Hanne Hietapuro
Yksilövalmentaja Johanna Virtanen

Seuraa meitä

Jaa