Ekamille lisärahoitusta vuodelle 2017

To 26.01.2017 12:45

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Ekamille 466 000 euroa lisärahoitusta nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen.

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa (NAO) 20-29 -vuotiaiden, pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten on mahdollisuus suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Tavoitteena on tutkinnon suorittaminen ja työllistyminen.

Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen suunnattu valtionavustus (MAO) puolestaan antaa mahdollisuuden uusien, erityisesti maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten käynnistämiseen. Koulutukset sisältävät ammatillisten aineiden lisäksi kieliopintoja, sillä näyttötutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.   

 

Jaa