Valmistuvia juhlittiin kolmella kampuksella - lue rehtoreiden juhlapuheet | Ekami

Valmistuvia juhlittiin kolmella kampuksella - lue rehtoreiden juhlapuheet

Pe 03.06.2016 14:15

Rehtori Sami Tikkasen juhlapuhe Haminan kampuksella 3.6.2016:

Hyvät ammattiin valmistuvat, juhlavieraat sekä ekamilaiset!

Olemme kokoontuneet tänään juhlimaan valmistujaisia. Ammatillinen perustutkinnon suorittaminen on merkittävä saavutus ja siksi se ansaitsee arvoisensa juhlan. Ammatillinen koulutus on kehittynyt vuosien saatossa työelämälähtöiseksi ja arvostetuksi peruskoulun jälkeiseksi opintoväyläksi, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen asema. Ammatillinen perustutkinto antaa opiskelijalle tarpeelliset tiedot ja taidot ammattitaidon saavuttamiseksi sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Ammatillinen perustutkinto avaa tien työllistymiseen, oman ammatin harjoittamiseen, yrittäjyyteen sekä jatko-opintoihin omalla ammattialalla.

Hyvät valmistuvat opiskelijat - haluan kiittää teitä kaikkia innostuneisuudestanne sekä aktiivisuudestanne ammatillisissa opinnoissa sekä ennen kaikkea onnitella teitä tutkinnon suorittamisesta. Lisäksi haluan esittää kiitoksen kaikille ekamilaisille asiantuntevasta ja tuloksekkaasta opetus- ja ohjaustyöstä. Työelämän edustajat ja seudun työnantajat ansaitsevat kiitokset työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistamisesta sekä yhteistyöstä koulutusten suunnittelussa. Tänään meillä kaikilla on syytä juhlaan - Etelä-Kymenlaakson ammattiopistosta valmistuu tällä päivämäärällä yhteensä 532 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta.

Hyvät ammatillisen perustutkinnon suorittaneet!

Opinnot ovat nyt jääneet taaksenne tällä erää. Edessä kaikki työelämän lukemattomat mahdollisuudet. Muistakaa ylläpitää ja kehittää ammattiosaamistanne läpi koko työuranne ajan - toivottavasti näemme ammattiosaamisen kehittämisen merkeissä myös tulevaisuudessa.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston koko henkilökunnan puolesta toivotan teille mitä parhainta onnea valmistumisen johdosta sekä menestystä työuralle!

Sami Tikkanen

---------------

Apulaisrehtori Ulla Jaskarin puhe 3.6.2016 Kotekon kampuksen valmistujaisissa

Hyvät ammattiin valmistuvat, hyvä juhlaväki                                

Ekamista valmistuu tänään 532, mikä on upea saavutus teidän jokaisen valmistujan kohdalla. Olette saaneet ammatista riittävät perustaidot ja tiedot sekä laaja-alaisen valmiuden toimia useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa.

Ammatillisen koulutuksen tärkein tavoite on tuottaa sellaista osaamista, että valmistuva henkilö työllistyy. Ammatillinen väylä on jo vuosia vetänyt nuoria ja aikuisia tarjoamalla mahdollisuuden päästä opintojen jälkeen suoraan työelämään. Tällä hetkellä Kymenlaakson työllisyysnäkymät eivät ole erityisen ruusuiset. Työkokemusta kannattaa aina hankkia vaikka työsuhde ei olisikaan kovin pitkä tai omalta alalta. Työtä joutuu myös kyselemään entistä kauempaa. Aktiivinen työnhaku palkitaan, tärkeää onkin saada jalka työelämän oven väliin.

Työnteko, kuten koko elämän kulku ovat tänä päivänä kaikkea muuta kuin vakaata ja ennakoitavaa. Selvää on, että tämä valmistuva joukko tulee kohtaamaan työuransa aikana jopa useita ammatin- ja toimialan vaihdoksia. Yhden erikoistumisen elinkaari työmarkkinoilla ei välttämättä ole kovinkaan pitkä. Toisaalta on oltava moniosaaja ja toisaalta erikoistumistakin tarvitaan. Yhteiskunta ja työelämä vaativat valmiutta jatkuvaan uudistumiseen.  Tulevaisuuden osaajana joudut sukkuloimaan yhä notkeammin työelämän ja koulutuksen välillä.

Hyvä valmistuva

Jätät tänään taaksesi oppilaitoksen opiskeluineen ja saat käteesi tutkintotodistuksen. Arvostus ammatillista koulutusta kohtaan on kasvanut. osaavista, monipuolisista, ja luovista työntekijöistä ja taitavista käsistä ja taidoista on aina kysyntää.

 Vankan työtehtävien hallitsemisen ohella vaaditaan työntekijältä aimo annos ns. sosiaalista ja psyykkistä kimmoisuutta. Ne ovat tietynlaisia työelämä- ja itsesäätelytaitoja ja -kykyjä sietää ja hallita epävarmuutta ja jatkuvaa muutosta.

Työelämä haluaa arvoiltaan ja asenteiltaan alalle soveltuvaa, vastuullista ja motivoitunutta työntekijäainesta. Ihmisiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan itsensä, työyhteisönsä toimintaympäristön kehittämiseen. Työntekijän on tehtävä näkyväksi oma työpanoksensa. On osattava ilmaista ja myös osattava myydä ajatuksensa, osattava kantaa vastuuta kokonaisuuksista ja huolehtia myös siitä, että työkaverit osaavat hommansa. "Ei kuulu minulle, olen vain töissä täällä" -asenne ei kuulu enää tähän päivään, eikä edistä työntekijän asemaa.  Kyky rakentaa yhteyksiä toisiin ihmisiin ja ylläpitää niitä, ymmärtää ja arvioida sosiaalisia tilanteita, sopeuttaa omaa toimintaa ja rakentaa omalta osaltaan hyvää ilmapiiriä.

Itsensä johtaminen, vastuunotto asenteistaan ja tunteistaan ovat niin työn ulkopuolella kuin työn arjessakin keskiössä. Myös ns. alaistaidot ovat keskiössä. Osaatko olla johdettavana, käytkö aitoa vuoropuhelua esimiesten kanssa, onko sinulla kykyä edistää yrityksen yhteisiä tavoitteita. Asiakaspalvelussa ja yhteydenpidossa asiakkaisiin tarvitaan yhä enemmän esiintymistaitoa, kykyä lukea tilanteita ja ihmisiä. Myyjän on osattava saada asiakas tuntemaan olonsa huomioiduksi. Osaamisluettelo on pitkä mutta näitä taitoja työ opettaa sinulle.

Omien työluonteenpiirteiden tunteminen, vahvuuksien ja heikkouksien realistinen analysointikyky auttaa työssä mutta myös työnhaussa. Työnantaja punnitsee, löytyykö työnhakijalta esim. yrittäjämäistä asennetta ja omatoimisuutta? Mikäli profiilisi työmarkkinoilla arvioidaan potentiaalseksi ja pystyt vastaamaan työelämän haasteisiin, sinut halutaan silloin myös pitää työssä. Arvostus ja onnistumisen tunteet puolestaan kasvattavat työn merkityksellisyyttä, ja sisäistä motivaatiota ja yrittäjyyttä.

Tekemällä oppii. Työelämässä oppii. Elämässä oppii. Vältä jäämistä paikallesi, ota ikuisen oppijan asenne, joka päivä oppii uutta, joka tilanteessa voi kehittyä lisää. Kunnioita muita, opi heiltä. Ole kiinnostunut, aktiivinen ja tee parhaasi.  Kielteisellä asenteella ei ole koskaan saavutettu mitään hyvää. Aloita omassa työyhteisöissäsi hyvä kierre. Muista vielä, että kukaan ei aloita huipulta, joten älä ole kranttu töiden suhteen. Jokainen työ aukaisee oven seuraavaan työhön.

Tänään, ennen uusiin haasteisiin tarttumista on aika ansaitusti nauttia tästä hetkestä ja juhlia eri kokoonpanoin kokonaisen opintopolun menestyksekästä päättymistä.  Kun jalat ovat tukevasti maassa, sydän paikallaan ja elämänarvot kohdallaan, ei voi muuta, kuin onnistua ja päästä pitkälle. Onnitteluni teille kaikille laulun sanoin:

”On aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa, nyt meidät yhteen liittää vain muistojemme maa.
Jäi jälki sydämiimme, jälki unelmiin, teille laulamme nyt - näkemiin.
Ei huomispäivän teitä voi kukaan aavistaa, on joskus kyyneleitä ja joskus naurattaa. Turvallista matkaa aalloilla elämän, on aika purjeet nostaa ja jatkaa eteenpäin.”

Ulla Jaskari

-------

Apulaisrehtori Annu Jokela-Ylipihan puhe Katariinan kampuksen valmistujaisissa 3.6.2016

Hyvä juhlaväki,

  • valmistuvat opiskelijat
  • Ekamin henkilöstö
  • arvoisat juhlavieraat

Tervetuloa Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Katariinan kampuksen kevätjuhlaan. Nimeni on Annu Jokela-Ylipiha ja työskentelen Ekamissa apulaisrehtorina.

Liki 30 vuotta sitten pyörin tähän aikaan keväästä näillä samoilla nurkilla. Ystäväni opiskeli sähköasentajaksi. Itse opiskelin lukion puolella. Raja-aita lukion ja amiksen välillä oli melko korkea. Oppilaitosvalinta näkyi pukeutumisessa, kuului musiikkimaussa ja viimeistään auton karvanopat paljastivat kenen joukoissa seisot.  Koulun loppumisen jälkeen tuli opiskelua, vauvoja, vaihtelevia töitä ja asuinpaikkoja. Yhteydenotot harvenivat ja loppuivat lopulta kokonaan.

Ja näinhän se menee. Kun te tänään valmistuvat erkanette toisistanne, voi olla että seuraavaan tapaamiseen on kovin pitkä aika. Tosin teillä on sosiaalinen media - se ehkä muuttaa tilannetta.

En tiedä mitä miten lapsuudenystäväni elämä eteni mutta tiedän, että Suomen ammatillinen koulutus eteni. Huonoa se ei ollut silloinkaan mutta viimeisten vuosikymmenten aikana Suomessa on nähty ainutlaatuinen ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden kasvu. Siihen lienee monta tekijää.

1980-luvun uudistusten myötä ammatillisen koulutuksen kautta avautui yleinen jatko-opiskelumahdollisuus. Käytännössä se tarkoitti sitä, että ammatillinen koulutus nousi lukion rinnalle koulujärjestelmässä ja periaatteessa tie avautui aina tohtorinhattuun asti. Ammattikorkeakoulujärjestelmä paransi entisestään ammatillisen koulutuksen käyneiden mahdollisuuksia jatkaa korkea-asteella ja nosti muutenkin ammatillisen koulutuksen arvostusta.

Tällä hetkellä ammatillinen koulutus elää historiansa suurimman uudistuksen kynnyksellä. Vaikka toimintaympäristössä myllertää, on perustyö toiminut laadukkasti ja ammattitaidolla. Tästä haluan esittää Ekamin johdon puolesta henkilöstölle lämpimät kiitokset. Nyt alkava kesän lepotauko on todellakin ansaittu.

Hyvät valmistuvat opiskelijat:

Ensinnäkin: te näytätte upeilta ja olette upeita - vain hetken päässä tutkintotodistuksesta. Voin varmasti puhua itseni, ekamilaisten ja  läheistenne puolesta, kun sanon että olemme teistä äärimmäisen ylpeitä.Tämä päivä koostuu eilisen unelmista. Ehkä jo lapsena paransit nukkehaavoja tai havahduit uusiin unelmiin vasta aikuisiällä. Tämä päivä on sen unelman tulos.

Siksi on tärkeää haaveilla ja haastaa itsensä. Usein pahimmat esteet löytyvät itse kunkin korvien välistä. Teillä on pian kädessä tutkintotodistus. Se antaa hyvän lähtökohdan. Polku ei ole kuitenkaan valmiiksi tallattu. Itsetuntemuksen kehittyminen vie aikaa. Mitä oikeasti haluat tehdä? Missä olet luontaisesti hyvä? Mistä pidät? Mikä on intohimosi? Näihin kysymyksiin löytää vastauksen tekemällä, pistämällä itsensä likoon. Uskaltakaa, menkää, tehkää, olkaa aktiivisia. Kaikesta voi oppia ja kaikessa voi kehittyä, oli kysymys sitten työstä, harrastuksesta, vapaaehtoistyöstä tai jostain muusta.

Ekamin opiskelijayhdistys kehitti tänä keväänä Ekamille uuden sloganin, joka kuuluu: “unelmoi, opi, menesty”. Seuratkoon tämä slogan myös teitä matkanne varrella.

Pian jaamme todistuksen ja minulla on mahdollisuus onnitella teitä henkilökohtaisesti. Haluan kuitenkin toivottaa teille yhteisesti hyvää ja mielenkiintoista elämää. Pitäkää tukevasti jalat maassa ja yhtä tukevasti pää pilvissä.

Toivotan teille oikein hyvää valmistujaispäivää ja lämmintä kesää!

Annu Jokela-Ylipiha

 

Jaa