Siirry sisältöön
Haku

Harkintaan perustuva valinta

Yhteishaussa Ekami voi valita opiskelijoita pistejärjestyksestä poiketen käyttämällä harkintaan perustuvaa valintaa. 

Koulutuksen järjestäjä tekee harkinnanvaraisen valinnan päätökset opiskelijaksi ottamisesta. Koulutuksen järjestäjä voi hakijaan liittyvän erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin hakukohteeseen otettavista opiskelijoista.

• koulutodistusten puuttuminen tai koulutodistusten vertailuvaikeudet
• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito
• yksilöllistetty oppimäärä sekä matematiikassa että äidinkielessä

Kun harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija huomioidaan myös varsinaisessa yhteishaun valinnassa.  Hakija, joka on opiskellut opetussuunnitelman perusteiden mukaan yksilöllistetyn oppimäärän mukaisia opintoja matematiikassa ja äidinkielessä voi tulla valituksi vain harkintaan perustuvassa valinnassa (OKM asetus 837/2021). 

Myös ulkomaisella todistuksella hakeva sekä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttänyt voi tulla valituksi vain harkintaan perustuvassa valinnassa, koska hänellä ei ole vertailukelpoista todistusta.

Katso lisätietoa harkintaan perustuvista syistä:

Harkintaan perustuva valinta tehdään toimitettujen liitteiden perusteella. Valintapäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon hakijan koulutustarve sekä hänen mahdollisuutensa selviytyä haun kohteena olevista opinnoista oppilaitoksen tarjoamien tukitoimien avulla. Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvoitetta puoltaa hakijoita harkintaan perustuvassa haussa.

Harkintaan perustuvan valinnan kautta hakevien tulee osallistua myös pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin.

Huom! Ekamissa et voi hakea harkintaan perustuvassa valinnassa musiikkialan perustutkintoon.

Valintojen tulokset tulevat hakijalle tiedoksi yhteishaun kautta. Ekamissa ei järjestetä valtakunnallista oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta keväällä 2023.

Miten toimia ja hakea harkintaan perustuvassa valinnassa

Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto
Harkintaan perustuva valinta
opinto- ja uraohjaaja Simo Paananen
Kymenlaaksonkatu 29
48100 KOTKA