Hanna
Arminen
Lehtori, ammatilliset aineet
Hyvinvointi- ja palvelualat
Matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikeala
Katariinan kampus
Kotka
Matkapuhelin: 
+358505921277
Sähköposti: 
hanna.arminen (@) ekami.fi