Jari
Elonen
Tuntiopettaja, päätoiminen
Hyvinvointi- ja palvelualat
Matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikeala
Kotekon kampus
Kotka
Matkapuhelin: 
+358505977670
Sähköposti: 
jari.elonen (at) ekami.fi