Salonen

Kari-Matti
Salonen
Lehtori, ammatilliset aineet
Hyvinvointi- ja palvelualat
Liiketalousala
Kotekon kampus
Kotka
Matkapuhelin: 
+358505765460
Sähköposti: 
kari-matti.salonen (at) ekami.fi

Jaa

***