Mitä työssäoppiminen on?

Työssäoppimisen avulla osa ammatillisten tutkintojen sisällöistä opitaan työpaikalla käytännönläheisesti. Työssäoppimiselle laaditaan tavoitteet sekä ohjataan ja arvioidaan opiskelijaa. Kaikkiin nuorten ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään noin puoli vuotta työssäoppimista. Aikuiskoulutuksessa sen kesto vaihtelee kunkin opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Miksi?

Työssäoppiminen antaa opiskelijalle kokemuksia alan työtehtävistä ja parantaa ammattiosaamista. Lisäksi se voi olla mahdollisuus löytää työpaikka koulutuksen päätyttyä. Työnantajille työssäoppimispaikan tarjoaminen mahdollistaa uusien työntekijöiden joustavan rekrytoinnin. Työntekijän sitoutuminen työpaikkaohjaajaksi on myös henkilöstön kehittämistä, sillä siinä sekä työntekijän että työyhteisön osaaminen karttuu. Työssäoppimisen ohjaus tarjoaa mahdollisuuden henkilöstön kehittämiseen ja sitä kautta yrityksen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Lisäksi yhteistyö oppilaitoksen kanssa antaa mahdollisuuden vaikuttaa alan opetussuunnitelman, opetuksen ja työssäoppimisjaksojen käytäntöihin.

Miten?

Opiskelijoiden työssäoppimispaikka voi olla julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin työpaikoilla. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla. Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan. Hän on oman alansa kokenut ammattilainen. Hän ohjaa opiskelijan työssäoppimisen etenemistä suunnitelmallisesti ja toimii yhdyshenkilönä oppilaitokseen. Ekami järjestää työpaikkaohjaajakoulutusta kaikille asiasta kiinnostuneille.