Opiskelija työpaikalla

Työelämässä oppiminen

Työelämässä oppimisen avulla osa ammatillisten tutkintojen sisällöistä opitaan työpaikalla käytännönläheisesti. Oppimiselle laaditaan tavoitteet sekä ohjataan ja arvioidaan opiskelijaa. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään noin puoli vuotta työelämässä oppimista, mutta sen kesto vaihtelee kunkin opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Miksi?

Työelämässä oppiminen antaa opiskelijalle kokemuksia alan työtehtävistä ja parantaa ammattiosaamista. Lisäksi se voi olla mahdollisuus löytää työpaikka koulutuksen päätyttyä. Työnantajille työelämässäoppimispaikan tarjoaminen mahdollistaa uusien työntekijöiden joustavan rekrytoinnin. Työntekijän sitoutuminen työpaikkaohjaajaksi on myös henkilöstön kehittämistä, sillä siinä sekä työntekijän että työyhteisön osaaminen karttuu. Työelämässäoppimisen ohjaus tarjoaa mahdollisuuden henkilöstön kehittämiseen ja sitä kautta yrityksen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Lisäksi yhteistyö oppilaitoksen kanssa antaa mahdollisuuden vaikuttaa alan opetussuunnitelman, opetuksen ja työelämässäoppimisjaksojen käytäntöihin.

Miten?

Opiskelijoiden työelämässäoppimispaikka voi olla julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin työpaikoilla tai sen voi suorittaa myös ulkomailla. Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan. Hän on oman alansa kokenut ammattilainen. Hän ohjaa opiskelijan työssäoppimisen etenemistä suunnitelmallisesti ja toimii yhdyshenkilönä oppilaitokseen. Ekami järjestää työpaikkaohjaajaperehdytystä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Työpaikkaohjaajakoulutus

Ekami tarjoaa työelämässäoppimisen ohjaukseen tukea ja ilmaista koulutusta. Lue lisää täältä.

Jaa