Siirry sisältöön
Haku

Tarinat

11.5.2023

Ekamin ja Tallinnan seudun ammatillisten oppilaitosten yhteistyö on alkanut tehokkaasti

Ekamin opettajat tutustumassa Kopli Ametikoolin tiloihin.

Kuva 1: Ekamin opettajat tutustumassa Kopli Ametikoolin tiloihin.

Marraskuussa 2022 juhlittiin Kot­kan ja Tal­lin­nan kau­pun­kien vä­li­stä ys­tä­vyys­kau­pun­ki­kump­pa­nuutta, joka on kes­tä­nyt jo kun­ni­oi­tet­ta­vat 67 vuot­ta. Lä­hes seit­se­män­kym­me­nen vuo­den pi­tuis­ta kump­pa­nuut­ta juh­lis­tet­tiin sekä Tal­lin­nas­sa et­tä Kot­kas­sa. Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus ja sen yh­teis­työ­mah­dol­li­suu­det olivat kär­kinä kump­pa­nuu­den sy­ven­tä­mi­ses­sä.

Molemmissa kaupungeissa huomattiin selkeitä yhtymäkohtia ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisen koulutuksen tilassa sekä tulevaisuuden näkymissä sekä kansainvälisen yhteistyön tyhjiössä, jonka Venäjän hyökkäyssota aiheutti. Tämän lisäksi kaupunkien välisen kulkemisen helppous koettiin yhdeksi isoksi valttikortiksi.

Kuva 2: Ekamin delegaatio Tallinnan apulaispormestarin luona juttelemassa koulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Marraskuun vierailujen jälkeen yhteistyötä on syvennetty Tallinna Kopli Ametikoolin, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolin sekä Tallinna Muusika- ja Balletikoolin kanssa. Tallinnan oppilaitoksissa on vieraillut eri vierailuilla yli 20 Ekamin henkilökunnan jäsentä ylimmästä johdosta opettajiin.

Yhteisiä opiskelualoja Ekamilla ja Tallinnan oppilaitoksilla on yhteensä yhdeksän alan verran, ja näiden alojen ympärille on kehitetty toimintaraameja mm. opiskelija- sekä henkilöstöliikkuvuuksiin ja muita yhteisiä toimintamalleja on suunnitteluasteella. Molemminpuolista kiinnostusta on myös kehittää yhteisiä musiikkiopiskelijoiden konsertteja sekä yhteisiä opintokokonaisuuksia. Tallinna Kopli Ametikoolin kanssa yhteistyötä on tarkoitus laajentaa opiskelijan tukipalveluihin.

Kuva 3: Ekamin delegaatio tutustumassa Lasnamäe Mehaanikakoolin koneisiin. Kuva 4: Job shadowing -jaksolla olevat Ekamin ohjaavat opettajat sekä opinto- ja uraohjaajat tutustumassa Koplin tiloihin.

Ekami on käynyt myös alustavia tiedusteluja Eesti Merekoolin sekä Tallinna Teeniduskoolin kanssa erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Teeniduskoolin kautta yksi Ekamin opiskelija on jo ollut Erasmus+ -vaihdossa, joka on ollut hyvä alku yhteistyölle. Tämän jälkeen Ekamilla olisi mahdollisuus tehdä kolmentoista eri alan kanssa yhteistyötä Tallinnan alueen kollegoiden kanssa opiskelija-, henkilöstöliikkuvuuksissa sekä muissa mahdollisissa kehitysprojekteissa.  

Ekami ja Kotkan kaupungin johtaja Esa Sirviö keskustelivat Tallinna Kopli Ametikoolin johdon kanssa Kotkan ja kotkalaisen koulutuksen tulevaisuudesta.

Kuva 5: Ekami ja Kotkan kaupungin johtaja Esa Sirviö keskustelivat Tallinna Kopli Ametikoolin johdon kanssa Kotkan ja kotkalaisen koulutuksen tulevaisuudesta.