Siirry sisältöön
Haku

Koulutukset

Täällä voit hakea maksuttomia tutkintokoulutuksiamme sekä maksullisia pätevyys- ja täydennyskoulutuksiamme koulutusalakohtaisesti.

Millainen koulutuksen tarve sinulla on?

Sijainti

Koulutusalat

Toteutustapa

Millainen koulutuksen tarve sinulla on?

Ajo­neu­voa­lan pe­rus­tut­kin­to

Hakuaika: 1.1.2023 - 31.12.2023

Lähiopetus, Oppisopimus, Haminan kampus, Hamina

Elin­tar­vi­kea­lan pe­rus­tut­kin­to

Hakuaika: 31.1.2023 - 31.12.2023

Lähiopetus, Oppisopimus, Kotekon kampus, Kotka

Elin­tar­vi­ke­ja­los­tuk­sen am­mat­ti­tut­kin­to

Hakuaika: 8.2.2023 - 31.12.2023

Oppisopimus, Verkko-opetus, Kotekon kampus, Kotka

Hoiva-avus­ta­ja­kou­lu­tus

Aika: 4.9.2023 - 31.5.2024

Hakuaika: 30.1.2023 - 31.12.2023

Lähiopetus, Katariinan kampus, Kotka

Johtamisen ja yri­tys­joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to

Hakuaika: 1.1.2023 - 31.12.2023

Lähiopetus, Oppisopimus, Kotekon kampus, Kotka

Kasvatus- ja ohjausalan am­mat­ti­tut­kin­to

Koulunkäynninohjaaja


Hakuaika: 30.1.2023 - 31.12.2023

Monimuoto-/hybridiopetus, Katariinan kampus, Kotka

KMC Ko­ti­maan­lii­ken­teen laivuri koulutus (me­ren­kul­kua­lan pt, tutkinnon osa) vii­kon­lop­pu­to­teu­tus

Aika: 15.1.2024 - 14.4.2024

Hakuaika: 25.9.2023 - 20.12.2023

Monimuoto-/hybridiopetus, Katariinan kampus, Kotka

Lai­va­ta­lous­o­pin­not – Ravintola- ja catering-alan pe­rus­tut­kin­to

Hakuaika: 31.7.2023 - 31.10.2023

Lähiopetus, Kotekon kampus, Kotka

Lii­ke­toi­min­nan am­mat­ti­tut­kin­to

Hakuaika: 1.1.2023 - 31.12.2023

Kotekon kampus, Kotka