Siirry sisältöön
Haku

Valmennuksen sisältö

Työpajat ja valmennus

Rannikkopajoilla sinulla on mahdollisuus saada työkokemusta, mielekästä tekemistä sekä tukea tulevaisuuden suunnitteluusi ja arjenhallintaasi. Pääset mukaan toimivaan, aitoon työympäristöön.

Rannikkopajoilla järjestetään erilaisia työtehtäviin tai opintoihin liittyviä oman tarpeesi mukaisia koulutuksia ja infotilaisuuksia. Lisäksi voit valmistaa henkilökohtaisen portfoliosi. Portfolioon keräät itsellesi merkittävimmät oppimiskokemukset kansioksi, ja pystyt hyödyntämään sitä esimerkiksi töitä hakiessasi.

Työyhteisömme on tiivis ja hyvähenkinen sekä henkilökuntamme osaavaa ja ammattitaitoista. Valmennuksiimme kuuluu tärkeänä osana myös erilaiset ryhmävalmennukset sekä TYHY-toiminta, joiden teemat tukevat työnhakua, ammatinvalintaa sekä ammatillista kehittymistäsi.

Valmentajamme auttavat sinua luomaan työhakemuksen ja CV:n, joilla todella erotut työmarkkinoilla. Tuemme myös työ-, koulu- ja työkokeilupaikkojen etsimisessä. Valmennusjaksojen aikana teemme vierailuja paikallisiin yrityksiin sekä osallistumme ajankohtaisiin työnhaun ja koulutuksen tapahtumiin.

Starttivalmennus on arjenhallinnan vahvistumiseen keskittyvää työpajojen matalan kynnyksen toimintaa. Starttivalmennus tukee valmentautujaa kokonaisvaltaisesti ja vahvistaa yhteistyötä tarvittavien monialaisten palveluiden kanssa. Starttivalmennuksesta edetään usein työpajan muihin palveluihin.

Ryhmävalmennuksella vahvistetaan valmentautujien sosiaalisia taitoja ja kykyä toimia ryhmässä toiminnallisin menetelmin. Ryhmävalmennuksessa käsitellään yksilövalmennuksen sisältämiä teemoja ryhmässä.

Työvalmennuksella kasvatetaan ammatillista osaamista ja vahvistetaan yleisiä työelämä- ja työyhteisötaitoja. Työvalmennuksessa autetaan valmentautujaa havaitsemaan taitojaan ja edistymistään sekä tunnistetaan toiminnassa kertyvää osaamista.

Yksilövalmennus on kokonaisvaltaista arjenhallinnan ja toimintakyvyn vahvistamista sekä tukea jatkopolun löytämiseen. Yksilövalmennusta järjestetään sekä henkilökohtaisena että ryhmämuotoisena.

Työhönvalmennus tukee valmentautujaa avoimille työmarkkinoille työllistymisessä ja työssäkäynnissä sekä tukee työnantajaa työllistymisprosessissa ja työsuhteen aikana. Seinätön valmennus on työpaikoissa toteutuva tekemällä oppimisen prosessi, jota työpajan työhönvalmentaja tukee yhteistyössä työnantajan tai työpaikkaohjaajan kanssa. Seinätön valmennus -käsitettä voi käyttää monenlaisesta valmennuksesta. Se voi tarkoittaa esimerkiksi työhönvalmennusta tai paikkaan sitomatonta toimintaa.

Työpajatoiminnan opinnollistamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää työpajan oppimisympäristön tunnistamisen, valmentautujille kertyvän osaamisen tunnistamisen ja osaamisen osoittamisen näytöin. Työpajalla tunnistettu osaaminen tuodaan näkyväksi joko osaamistodistuksilla tai järjestämällä näyttö pajan tarjoamien työtehtävien puitteissa.

Osaamisen tunnistaminen. Osaamisen tunnistamisessa työpajalla kertynyttä valmentautujan osaamista verrataan valitun tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Ammatillisen perustutkinnon arviointikriteerit auttavat osaamisen tunnistamisessa. Tunnistettu osaaminen voidaan dokumentoida osaamistodistukseen, jonka työpaja laatii valmentautujalle pajajakson päätteeksi.

Osaamisen tunnustaminen: Osaamisen tunnustamisessa koulutuksen järjestäjä arvioi aiemmin hankitun osaamisen suhteessa tutkintovaatimuksiin. Osaamisen tunnustamisen voi tehdä ainoastaan koulutuksen järjestäjä lainsäädännön määräämällä tavalla. Mikäli koulutuksen järjestäjä tunnustaa aiemmin hankitun osaamisen, henkilö saa osaamistaan vastaavan tutkintosuorituksen tai todistuksen. Osaamista voidaan tunnustaa myös tutkinnon osittain tai niitä pienempinä kokonaisuuksina.