Siirry sisältöön
Haku

Miten meillä opiskellaan

Tietopaketti opintoihin

Täältä löydät kattavasti tietoa esim. siitä mitä tarvitset opintojen alussa, millaisia tutkintoja meillä on, miten opetusta toteutetaan, mitä HOKSaaminen tarkoittaa ja paljon muuta opiskeluun liittyvää tietoa.

Opiskelun joustava toteutus

Opetusta toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksen luokkatiloissa ja työsaleissa. Lisäksi opiskellaan simulaatioympäristöissä, muissa työelämän kaltaisissa oppimisympäristöissä, verkossa ja työelämässä oppimalla.

Työelämässä oppiminen

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työelämässä oppiminen on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi oppilaitoksen opetustiloissa, verkko-oppimisympäristöissä, virtuaalisissa- ja simuloiduissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen.

Työelämässä oppimista toteutetaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella ja se on tavoitteellista ja ohjattua. Työelämässä oppiminen suunnitellaan yhteistyössä oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikan kesken.

Näytöt ja arviointi

Ammatillisten tutkinnonosien näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa kuvatun ammattitaidon. Arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyä osaamista.

Ammatillisissa tutkinnon osissa arviointi tehdään tutkinnonosittain työelämälähtöisesti ja perustutkinnon yhteisissä tutkinnon osissa osa-alueittain. 

Arvioinnin toteuttamista ohjaa tutkinnoille laadittu Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma, johon voit perehtyä ePerusteet palvelussa.
Ekami, Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma, perustutkinnot (PT) – ePerusteet (opintopolku.fi)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)