Siirry sisältöön
Haku

TUVA – Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Mitä on TUVA?

TUVA:n eli tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään. Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijan opiskelu/tutkintokielen taitoja ja eri tiedonalojen tekstitaitoja sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja siten, että hänellä on riittävät edellytykset opiskella toisen asteen koulutuksessa. Koulutus vahvistaa opiskelijan kiinnostusta ja motivaatiota elinikäiseen oppimiseen.

 • Peruskoulun päättäneelle, ilman toisen asteen tutkintoa olevalle nuorelle.
 • Ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneille nuorille.  
 • Opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.
 • Opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.

Vaativana erityisenä tukena järjestettävää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta voivat järjestää ne ammatilliset oppilaitokset, joilla on oikeus vaativaan erityisen tuen järjestämiseen (1215/2020, 3 §).

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen kehittämisen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opiskelijan:

 • Tavoitteet valmentavalle koulutukselle.
 • Opiskelijan aikaisempi koulutus ja muu osaaminen. 
 • Opiskelukielen taito ja muu kielitaito sekä opiskeluvalmiudet. 
 • Suoritettavat koulutuksen osat ja niiden laajuus ja tavoitteet. 
 • Tarvitsema ohjaus ja tuki ja niiden toteuttaminen (1215/2020, 22 §).
 • Jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti pääasiassa lähiopintoina.

Hakijat valitaan alla olevassa valintajärjestyksessä. Muiden kuin oppivelvollisten (kohta 3 ) osalta arvioidaan hakijan koulutustarvetta ja edellytyksiä.

 1. Oppivelvollinen hakija, jolla ei ole koulutuspaikkaa toisella asteella tai on todennäköistä, että hän jää vaille toisen asteen koulutuspaikkaa peruskoulun jälkeen
 2. Oppivelvollinen hakija, joka haluaa siirtoa TUVAan toisen asteen koulutuksesta
 3. Hakija, jolla on hakemuksen tai haastattelun perusteella tarve ja edellytykset TUVA-koulutuksen suorittamiseen ja

  – joka tarvitsee vahvistusta urasuunnitelmaansa ja osaamista suoriutuakseen ammatillisesta perustutkinnosta tai lukiokoulutuksesta
  – joka tarvitsee vahvistusta suomen kielen osaamiseensa suoriutuakseen ammatillisesta perustutkinnosta tai lukiokoulutuksesta
  – jonka suomen kielen taitotaso on vähintään A2-tasolla

Koulutukseen valitaan hakukelpoiset hakijat. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, etusijalla ovat 2024 perusopetuksen päättävät (oppivelvolliset) ja hakijat, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tai valmentavaa koulutusta.

Hakeminen TUVA-koulutukseen

TUVA-koulutus on meillä jatkuvassa haussa, voit hakeutua koulutukseen ympäri vuoden.
TUVA-koulutukseen voit hakeutua myös yhteishaun kautta.

Opinnoilla on kuitenkin alkamisajankohdat ja niistä saat lisätietoa haettuasi koulutukseen.

Hakijalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus tai vastaava koulutus. Oppivelvolliset hakijat ovat etusijalla. Hakijan kielitaitotason tulisi olla vähintään A2.

Ekami ei järjestä tuva-koulutusta vaativana erityisenä tukena.


Artikkeli TUVA-koulutuksesta

Hengähdys peruskoulun jälkeen selventää päämääriä ja auttaa laskeutumaan pehmeästi tuleviin opintoihin – Tällainen on TUVA-​vuosi opiskelijoiden silmin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kysy lisää TUVA-koulutuksesta

Eevastiina Gärdström

Erityisopetuksen koordinaattori

+358 40 484 1672