Siirry sisältöön
Haku

Koulutukset

Täällä voit hakea maksuttomia tutkintokoulutuksiamme sekä maksullisia pätevyys- ja täydennyskoulutuksiamme koulutusalakohtaisesti.

Millainen koulutuksen tarve sinulla on?

Sijainti

Koulutusalat

Toteutustapa

Millainen koulutuksen tarve sinulla on?

Me­ren­kul­kua­lan pe­rus­tut­kin­to

Hakuaika: 1.1.2023 - 31.12.2023

Lähiopetus, Katariinan kampus, Kotka

Mie­len­ter­veys- ja päihdetyön am­mat­ti­tut­kin­to

Hakuaika: 30.1.2023 - 31.12.2023

Monimuoto-/hybridiopetus, Katariinan kampus, Kotka

Musiik­kia­lan pe­rus­tut­kin­to (Kymen Kon­ser­va­to­rio)

Muusikko


Hakuaika: 1.1.2023 - 31.12.2023

Lähiopetus, Verkko-opetus, Kotekon kampus, Kotka

Opas­tus­pal­ve­lu­jen am­mat­ti­tut­kin­to

Hakuaika: 31.1.2023 - 31.12.2023

Oppisopimus, Verkko-opetus, Kotekon kampus, Kotka

Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus

Hakuaika: 1.1.2023 -

Oppisopimus, Kotekon kampus, Kotka

Pin­ta­kä­sit­te­ly­alan jatkuva ha­keu­tu­mi­nen

Maalari


Hakuaika: 1.1.2023 - 30.4.2023

Lähiopetus, Malmingin kampus, Kotka

Pro­ses­si­teol­li­suu­den pe­rus­tut­kin­to

Prosessinhoitaja


Aika: 7.8.2023 - 31.12.2025

Hakuaika: 1.6.2022 - 21.5.2023

Lähiopetus, Oppisopimus, Haminan kampus, Hamina

Puhtaus- ja kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan am­mat­ti­tut­kin­non jatkuva ha­keu­tu­mi­nen

Hakuaika: 1.1.2023 - 30.4.2023

Lähiopetus, Monimuoto-/hybridiopetus, Oppisopimus, Malmingin kampus, Kotka

Puhtaus- ja kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan pe­rus­tut­kin­non jatkuva ha­keu­tu­mi­nen

Hakuaika: 1.1.2023 - 30.4.2023

Lähiopetus, Monimuoto-/hybridiopetus, Oppisopimus, Malmingin kampus, Kotka

Ra­ken­nusa­lan jatkuva ha­keu­tu­mi­nen

Talonrakentaja


Hakuaika: 1.1.2023 - 30.4.2023

Lähiopetus, Malmingin kampus, Kotka