Siirry sisältöön
Haku

Koulutukset

Täällä voit hakea maksuttomia tutkintokoulutuksiamme sekä maksullisia pätevyys- ja täydennyskoulutuksiamme koulutusalakohtaisesti.

Millainen koulutuksen tarve sinulla on?

Sijainti

Koulutusalat

Toteutustapa

Millainen koulutuksen tarve sinulla on?

Mat­kai­lua­lan pe­rus­tut­kin­to

Hakuaika: 31.1.2023 - 31.12.2023

Lähiopetus, Oppisopimus, Kotekon kampus, Kotka

Mat­kai­lua­lan pe­rus­tut­kin­to – Verk­ko­to­teu­tus

Hakuaika: 1.1.2023 - 31.12.2023

Verkko-opetus, Kotekon kampus, Kotka

Mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen am­mat­ti­tut­kin­to

Hakuaika: 31.1.2023 - 31.12.2023

Oppisopimus, Verkko-opetus, Kotekon kampus, Kotka

Me­ren­kul­kua­lan pe­rus­tut­kin­to

Hakuaika: 1.1.2023 - 10.11.2023

Lähiopetus, Katariinan kampus, Kotka

Musiik­kia­lan pe­rus­tut­kin­to (Kymen Kon­ser­va­to­rio)

Muusikko


Hakuaika: 1.1.2023 - 31.12.2024

Lähiopetus, Verkko-opetus, Kotekon kampus, Kotka

Opas­tus­pal­ve­lu­jen am­mat­ti­tut­kin­to

Hakuaika: 31.1.2023 - 31.12.2023

Oppisopimus, Verkko-opetus, Kotekon kampus, Kotka

Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus

Hakuaika: 1.1.2023 -

Oppisopimus, Kotekon kampus, Kotka

Pin­ta­kä­sit­te­ly­alan am­mat­ti­tut­kin­to

Aika: 22.11.2023 - 29.11.2024

Hakuaika: 22.11.2023 - 29.11.2024

Lähiopetus, Oppisopimus, Malmingin kampus, Kotka

Pin­ta­kä­sit­te­ly­alan jatkuva ha­keu­tu­mi­nen

Rakennusmaalari


Aika: 22.11.2023 - 29.11.2024

Hakuaika: 22.11.2023 - 29.11.2024

Lähiopetus, Oppisopimus, Malmingin kampus, Kotka

Pro­ses­si­teol­li­suu­den pe­rus­tut­kin­to

Prosessinhoitaja


Hakuaika: 2.6.2023 - 19.5.2024

Lähiopetus, Oppisopimus, Haminan kampus, Hamina