Siirry sisältöön
Haku

Uutiset

12.4.2024

Meillä on uusi ja innostava strategia vuosille 2024–2028

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami on julkaissut uuden strategian vuosille 2024–2028.  

Uuden strategian muodostaminen aloitettiin Ekamissa vuoden 2023 keväällä. Strategiatyötä ovat ohjanneet vahvasti valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet, asiakkaiden ja sidosryhmien haastattelut ja kyselyt, Ekamin henkilöstön strategiatyöpajat, SWOT-analyysin tulokset sekä johtopäätökset strategiakauden kehittämiskohteista ja tavoitteista. 

Strategiatyössä korostui monipuolinen ja laaja vuorovaikutus kaikkien Ekamin avainkohderyhmien osalta. Yritysyhteistyökumppanit, opiskelijat, valmennettavat, asukkaat ja muut sidosryhmät ovat saaneet vaikuttaa lopputulokseen. Ekamin henkilöstö oli hyvin tärkeässä osassa uuden strategian luomisessa. 

Strategiatyön perustan muodosti Innolink Research Oy:n keväällä 2023 toteuttama strategiatutkimus. Tutkimus tuotti paljon hyödyllistä tietoa strategiatyön ja -valintojen tueksi.   

Strategia vaatii aina myös toimintaympäristön ja sen muutoksien tarkkailua ja analyysia siitä, miten muutokset vaikuttavat organisaation toimintaan. Muutoksia seurataan ja analysoidaan Ekamissa säännöllisesti, mutta uuden strategian osalta niitä analysoitiin erityisen tarkasti.  

Erilaisten työvaiheiden tuloksena syntyi uusi strategia 2024-2028
Onnistumme yhdessä! 

Yhdessä onnistuminen on Ekamin toimintaa ohjaava arvo ja se tarkoittaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista yhdessä tekemisen tuloksena. Onnistumiset lisäävät työn ja oppimisen iloa, innostusta ja hyvinvointia. 

Strategisia tavoitteita koskevat asiakas- ja palvelulupaukset 

Elinvoimainen seutu ja kunnat 

Menestyvät yritykset ja yhteisöt 

Tyytyväiset, hyvinvoivat ja osaavat opiskelijat

Itseensä luottavat ja motivoituneet valmentautujat

Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö 

Ekamissa saat​

Strategiakauden painopisteiksi on valittu
  1. Vaikuttava koulutus- ja palvelutarjonta
  2. Yhteisöllisyys, osaaminen ja hyvinvointi
  3. Tiimioppiva yhteisö
  4. Tulevaisuustaidot

Uuden strategian viestintä ja toteuttaminen on Ekamissa aloitettu kevään kuluessa. Strategia ulottuu kokonaisvaltaisesti Ekamin toimintaan, jolloin sen toteuttaminen on jatkuvaa ja alati kehittyvää. Kuten arvommekin sen kertoo, meillä puhalletaan yhteen hiileen ja yhteistyöllä strategia viedään käytäntöön. Onnistumme yhdessä!