Siirry sisältöön
Haku

Uutiset

23.5.2024

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Ekamin vuoden 2024 talousarviossa sekä vuosia 2025 ja 2026 koskevissa taloussuunnitelmissa oli tavoitteena positiivisen tuloksen aikaan saaminen tilikaudesta 2025 alkaen. Vuoden 2025 taloussuunnitelman tavoitteeseen pääseminen edellyttää toimintakulujen karsimista, sillä vuoden 2024 talousarvio on n. 1,5 miljoonaa euroa tappiollinen.

Suomen hallitus päätti huhtikuun 2024 kehysriihessä uusista ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista sopeutustoimista. Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta leikataan vuodesta 2025 alkaen 100 miljoonaa euroa ja oppivelvollisten maksuton oppimateriaali rajataan sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta. Vuoden 2024 lopussa päättyvät myös ammatillisen koulutuksen määräaikaiset valtionosuusrahoituksen lisäykset. Rahoituksen ennakoidaan vähentyvän merkittävästi myös työvoimakoulutuksen ja hanketoiminnan osalta. Edellä mainituista rahoitusleikkauksista ja säästötavoitteista aiheutuu yhteensä noin kolmen (3) miljoonan euron pysyvät vaikutukset Ekamin talouteen vuodesta 2025 alkaen. Talousarvion 2024 ja vuotta 2025 koskevan taloussuunnitelman tavoitteeseen liittyvä n. 1,5 miljoonan euron sopeutus ei olisi vaatinut henkilöstöön kohdistuvia vähennyksiä.

Ekamin henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana ideoimassa keinoja talouden tasapainottamiseksi. Tehostamistarpeet ovat kuitenkin niin suuria, ettei tarvittavia säästöjä saada kokoon henkilöstökuluja vähentämättä. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukselle esitetään 30.5.2024 yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Tulevat toimenpiteet pyritään kohdistamaan siten, että kuntayhtymän toiminnot voivat jatkua häiriintymättä. Henkilöstösäästöjen ensisijaisia keinoja ovat määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, eläköitymisen hyödyntäminen sekä toimintojen ja töiden uudelleenjärjestelyt. Mahdollisten lomautusten, osa-aikaistamisten ja irtisanomisten määrä pyritään minimoimaan.

Yhteistoimintamenettely koskee koulutuskuntayhtymän koko henkilöstöä, pois lukien työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö. Neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen, puh. 050 577 0993