Valintaan vaikuttavat tekijät

Hakijan terveydentila ja kielitaito voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen. Lue terveydentila- ja kielitaitovaatimuksista tarkemmin alta.

Terveydentila

Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma on esteenä koulutukseen osallistumiselle tai työelämässä toimimiselle. Tarkistathan siis eri alojen mahdolliset terveydelliset edellytykset jo hakeutumisvaiheessa koulutusalojen omilta sivuilta.

SoRa -laki täsmentää opiskelijaksi ottamisen terveydellisiä esteitä koskevia säädöksiä. SoRa-lainsäädäntö velvoittaa sinut antamaan tietoja terveydentilastasi ja esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteesi. Näiden pohjalta oppilaitoksella on mahdollisuus peruuttaa opiskeluoikeus tai velvoittaa opiskelijaa osallistumaan huumausainetestaukseen.

SoRa-lainsäädännön piirissä Ekamilla ovat

Sinun on pyydettäessä annettava terveydentilaasi koskevat tiedot. Lisäksi sinun pitää kertoa mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä.

Mikäli sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä huoltajiesi, lääkärin, oppilaanohjaajan ja oman oppilaitoksesi terveydenhoitajan kanssa.

Lisätietoa terveydellisistä tekijöistä Opintopolku-sivulla.

Kielitaito

Jos äidinkielesi on muu kuin opetuskieli (suomi), riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään kielitestin avulla. Sinut kutsutaan kielitestiin. Kielitesti on suoritettava hyväksytysti, jotta voit päästä opiskelemaan. Testiin on osallistuttava paikan päällä, eikä sitä voi tehdä etänä. Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut kielikokeeseen.

Kielikokeeseen ei tarvitse tulla, jos

  • on suorittanut koko peruskoulun (9 vuotta) Suomessa suomeksi
  • on suorittanut suomenkielisen ylioppilastutkinnon
  • on suorittanut viimeisen 3 vuoden aikana yleisen kielitutkinnon (YKI) keskitasolla ja kaikki taidot ovat tasolla 3.

Lisätietoja Hanna Paukkoselta ja Saila Pelkoselta p. 040 612 4727
sähköposti etunimi.sukunimi(at)ekami.fi

Lisätietoja

Jaa

***