Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Joillain koulutusaloilla on käytössä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Yhteishaussa keväällä 2018 hakeville on seuraavia pääsykokeita:

  • kielikoe 5.-6.4.2018 (lisätietoa alempana tällä sivulla)
  • turvallisuusvalvojan perustutkinto 12.-3. 4. 2018
  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 7.-8.5. 2018

Terveydentila

Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma on esteenä koulutukseen osallistumiselle tai työelämässä toimimiselle. Tarkistathan siis eri alojen mahdolliset terveydelliset edellytykset jo hakeutumisvaiheessa koulutusalojen omilta sivuilta.

SoRa -laki täsmentää opiskelijaksi ottamisen terveydellisiä esteitä koskevia säädöksiä. SoRa-lainsäädäntö velvoittaa sinut antamaan tietoja terveydentilastasi ja esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteesi. Näiden pohjalta oppilaitoksella on mahdollisuus peruuttaa opiskeluoikeus tai velvoittaa opiskelijaa osallistumaan huumausainetestaukseen.

SoRa-lainsäädännön piirissä Ekamilla ovat

merenkulkualan,
auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan,
maarakennuskoneenkuljettajan ja
sosiaali- ja terveysalan koulutukset.

Sinun on pyydettäessä annettava terveydentilaasi koskevat tiedot. Lisäksi sinun pitää kertoa mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä.

Mikäli sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä huoltajiesi, lääkärin, oppilaanohjaajan ja oman oppilaitoksesi terveydenhoitajan kanssa.

Lisätietoa terveydellisistä tekijöistä Opintopolku-sivulla.

Kielitaito

Jos äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään kielitestin avulla. Sinut kutsutaan kielitestiin kirjeellä. Kielitesti on suoritettava hyväksytysti, jotta voi päästä opiskelemaan. Kevään 2018 yhteishaussa hakevien kielitesti järjestetään 5.-6.4.2018. Testiin on osallistuttava paikan päällä, eikä sitä voi tehdä etänä. Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut kielikokeeseen.

Harkintaan perustuva valinta

Yhteishaussa oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutukseen harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon, kun valintapistemääristä poiketaan.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat

  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
  • riittämätön tutkintokielen kielitaito

Hakijan on täytettävä perustutkinnon valintakriteerit ja osallistuttava pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen, jos sellainen järjestetään. Hakija on mukana myös varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa

Täytä hakulomake normaalisti osoitteessa  www.opintopolku.fi. Voit ilmoittaa hakevasi harkintaan perustuvassa valinnassa jokaisessa hakukohteessasi, tai vain osassa niitä. Toimita oppilaitokseemme tulostamasi hakulomake, harkinnanvaraisen haun lomake ja mahdolliset asiantuntijalausunnot ja muut tarvittavat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä viimeistään 13.3.2018 osoitteeseen

Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto
Harkintaan perustuva valinta/ opinto-ohjaaja Simo Paananen
Kymenlaaksonkatu 29
48100 Kotka

Lisätietoja