Siirry sisältöön
Haku

Matkailu

Matkailualan monipuolinen maailma

Nopeasti muuttuva matkailu tarvitsee ammattitaitoisia tekijöitä tarjoamaan vierailleen laadukkaita ja kestäviä matkailupalveluja, ainutlaatuisia elämyksiä sekä kiinnostavia aktiviteetteja. Haluaisitko sinä olla yksi heistä?

Suomi on matkailumaana kovassa nosteessa. Matkailijavirran myötä myös erilaisten matkailun ja vapaa-ajan palveluiden osaajien tarve kasvaa.

Ammattinimikkeitä opintojen jälkeen ovat muun muassa vastaanottovirkailija, matkailupalvelujen tuottaja ja matkaopas.


Työtehtäviäsi, kun valmistut

Perustutkinnossa voi erikoistua hotellin vastaanoton, matkapalvelujen myynnin tai matkailupalvelujen toteuttamisen työtehtäviin. Työtehtäviä ovat esimerkiksi asiakaspalvelu, tilausten vastaanotto, asiakkaiden opastaminen ja tapahtumissa toimiminen.

Työpaikkojasi voivat olla

 • ohjelmapalveluyritykset
 • hotellit ja majoitusliikkeet
 • matkailukeskukset
 • maatilamatkailuyritykset
 • myynti- ja neuvontapisteet
 • matkatoimistot

TOP 3 edellytykset alalle

> vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
> palveluhenkisyys
> paineensietokyky

Koulutuksemme matkailun alalla

Perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä tutkinnon osat ovat jatkuvassa haussa eli voit hakea meille milloin vain. Perustutkinto on yhteishaussa. Voit myös opiskella oppisopimuksella, jolloin opiskelu perustuu työsuhteeseen. Jos olet kiinnostunut tutkinnon osan suorittamisesta tai räätälöidystä koulutuksesta, niin ota meihin yhteyttä.

Matka-asiantuntijana työskentelet valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai myynti- ja neuvontapisteissä. Matka-asiantuntijan toimit myynti- ja neuvontatehtävissä.

Suunnittelet, tuotteistat, markkinoit ja myyt matkatuotteita ja -palveluja sekä neuvot ja opastat asiakkaita erilaisten matkapalvelujen ostamisessa.

Voit opiskella matkailualan perustutkinnon myös kokonaan verkossa.

Matkailupalvelujen tuottajana työskentelet monipuolisesti erilaisissa matkailu- ja ohjelmapalvelujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvissä asiakaspalvelun työtehtävissä. Osaat suunnitella, markkinoida, myydä ja toteuttaa erilaisia ohjelmapalveluja sekä huoltaa ja hoitaa palvelussa tarvittavia välineitä, varusteita, eläimiä ja toimintaympäristöä.

Voit valita elokuva- ja tapahtumatuotannossa toimimisen tutkinnonosan ja sitä kautta työllistyä erilaisiin tapahtumiin ja elokuvaproduktioihin.

Voit opiskella matkailualan perustutkinnon myös kokonaan verkossa.

Vastaanottovirkalijana työskentelet hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä. Osaat toimia erilaisin liikeideoin toimivien majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä, tehdä huonevarauksia, sisään kirjautumisen ja lähtöselvityksen. Osaat esitellä ja myydä tuotteita sekä palveluja. Lisäksi osaat opastaa paikallisten matkailupalvelujen käytössä.

Voit opiskella matkailualan perustutkinnon myös kokonaan verkossa.

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja. Voit toimia erilaisissa matkailun asiakasneuvonta-, myynti- tai markkinointitehtävissä, ohjelmapalveluissa, hotellin vastaanotossa tai tapahtumatuotannossa. Osaat työskennellä myynti-, asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Varmista asiakkaiden turvallisuuden ja palvelet asiakkaita kielitaitoisesti sekä arvioit ja kehität työtäsi.

Voit työskennellä matkailuyrityksessä, matkailuorganisaatiossa, kokous- ja kongressipalveluissa, hotellissa, ohjelmapalveluyrityksessä tai yrityksessä, joka järjestää tapahtumia ja kongresseja.

Opastuspalvelun ammattitutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella, tuotteistaa, markkinoida, hinnoitelle ja toteuttaa itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisia asiakaslähtöisiä opastuspalveluja. Osaat työskennellä sujuvasti ja joustavasti yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa erilaisissa opastustehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Olet kielitaitoinen ja osaat varmistaa asiakkaiden turvallisuuden huomioiden poikkeustilanteet. Osaat arvioida kehittää toimintaasi.

Voit työskennellä oppaana kotimaassa ja ulkomailla, matkailutoimistojen, matkatoimistojen, matkanjärjestäjien, liikenneyhtiöiden ja elinkeinoelämän palveluksessa tai toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai freelancerina.  Matkaoppaana toimit erikoisteeman mukaisesti erikoisoppaana, kotimaan paikallisoppaana, ulkomaan kohdeoppaana tai matkanjohtajana kotimaassa tai ulkomailla.

Koulutus on hyväksi myös sinulle, joka olet auktorisoitu matkailuopas tai olet muuten toiminut oppaana sekä haluat kehittää oppaana työskentelyäsi. Halutessasi opit tuntemaan Kotkan-Haminan seudun ja haluat toimia risteilymatkustajien oppaana.

Toimitko jo esimiestehtävissä tai esimiehesi sijaisena tai haaveiletko siitä? Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto sopii juuri sinulle.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia operatiivisena esimiehenä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestehtävissä päivittäisten toimintojen ohjaamisessa, esimiestyössä ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa.

Sinulla on mahdollisuus saada samalla myös merenkulkualan ammattipätevyys. Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon tutkinnon osien ”päivittäisten toimintojen ohjaaminen” ja ”esimiehenä toimiminen” suorittaminen antaa merenkulkualan ammattipätevyyden, joka vastaa Valtioneuvoston asetuksen aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä (27.6.2018 /508) mukaista kokkistuertin tai talousesimiehen pätevyyskirjan talousesimiehen koulutusta.

Ammatillinen tutkinto koostuu tutkinnon osista. Tutkinnon osa muodostaa selkeän itsenäisen tehtäväkokonaisuuden. Voit tulla suorittamaan tutkinnosta yhden tai useamman osan, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi. 

Ammatillinen tutkinto koostuu tutkinnon osista. Tutkinnon osa muodostaa selkeän itsenäisen tehtäväkokonaisuuden. Voit tulla suorittamaan tutkinnosta yhden tai useamman osan, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi. 

Tarjoamamme tutkinnon osat:

Tapahtuma- ja elokuvatuotannossa toimiminen – Kiinnostaako tapahtuma- tai elokuva-ala? Haluatko toimia festareilla, elokuvaproduktiossa tai muissa tapahtumissa? Tässä erinomainen vaihtoehto unelmien toteuttamiseen. Opit perustaidot tapahtuma- ja elokuva-alalla toimimiseen.

 • Tapahtuma- ja elokuvaelinkeinon tunteminen
 • Tapahtuma- ja kuvauspaikkajärjestelyt
 • Luvat, asiakirjat ja sopimukset
 • Markkinointi ja viestintä
 • Kustannustehokkuus ja yrittäjämäinen toiminta

Kysy lisää matkailualasta

Anneli Sagulin

Tiimipäällikkö

+358 44 712 9267