Siirry sisältöön
Haku

Merenkulku ja satama

Kansainvälisen merenkulku- ja satama-alan pyörteisiin

Kymenlaaksolaisella merenkulun koulutuksella on pitkät perinteet. Järjestämme monipuolista merenkulkualan koulutusta sekä kansi- että konepuolella. Merenkulku palvelee pääasiallisesti Suomen ulkomaankaupan kuljetuksia ja matkustajaliikennettä sekä kotimaassa että Itämeren alueella.

Olemme myös valtakunnallinen satama-alan kouluttaja. Nykyisin tärkeä osa satamien ammattilaisten koulutusta on erilaisten satamassa käytettävien nostureiden kuljettajien lakisääteinen pätevöitymiskoulutus. Ekamilla on uudet nykyaikaiset simulaattorit nosturikoulutuksien keskeisinä välineinä. Niillä voidaan simuloida erityyppisten nostureiden käyttöä turvallisesti ja tehokkaasti. Käytössä on maanostureiden lisäksi myös aluksen kansinosturi.

Koulutamme lisäksi Lastinkäsittelyn ammattitutkintoa ja Palvelulogistiikan erikoisammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksina sekä räätälöimme koulutuksia asiakkaiden toiveiden mukaan.

Ammattinimikkeitä merenkulun opintojen jälkeen ovat esimerkiksi vahtiperämies, vahtikonemestari, matruusi, kotimaanliikenteen koneenhoitaja, – kuljettaja tai -laivuri. Satama-alaan liittyvät koulutukset antavat sinulle valmiudet työskennellä satamissa lastinkäsittelyalan eri tehtävissä. Työympäristö on kansainvälinen. Merenkulkualalla työ on jaksotyötä, esimerkiksi neljä viikkoa töitä ja neljä viikkoa vapaata. Satama-alalla työ on useimmiten vuorotyötä.


Työtehtäviäsi, kun valmistut

Työtehtäviä merenkulkualalla ovat esimerkiksi erikokoisten alusten navigointiin, huoltoon ja kunnossapitoon sekä koneistonhuoltoon liittyvät tehtävät.

Työtehtäviä satama-alalla ovat esimerkiksi trukinkuljettajan- ja nosturinkuljettajan tehtävät sekä lastin sidonta- ja kiinnitystehtävät.

Työpaikkojasi voivat olla

 • rahti- ja matkustaja-alukset kotimaan- sekä kansainvälisessä liikenteessä
 • varustamot
 • laivakonepajat ja laivaverstaat
 • telakat

TOP 3 edellytykset alalle

> kyky työskennellä itsenäisesti vaihtuvissa olosuhteissa
> oma-aloitteisuus ja huolellisuus
> yhteistyötaidot

Koulutuksemme merenkulku- ja satama-alalla

Perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä tutkinnon osat ovat jatkuvassa haussa eli voit hakea meille milloin vain. Perustutkinto on yhteishaussa. Voit myös opiskella oppisopimuksella, jolloin opiskelu perustuu työsuhteeseen. Jos olet kiinnostunut tutkinnon osan suorittamisesta tai räätälöidystä koulutuksesta, niin ota meihin yhteyttä.

Vahtiperämiehenä kuulut aluksen kansipäällystöön. Työssäsi vastaat esimerkiksi turvallisesta navigoinnista vahtipäällikkönä komentosillalla, teet reittisuunnitelmia, huolehdit pelastautumisvälineistä sekä valvot laivan lastausta ja purkua. Jos olet sosiaalinen, oma-aloitteinen ja vaihtuvat työajat sekä maisemat kiinnostavat, tämä kansainvälinen ala voi olla sinun juttusi.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää voimassa olevaa merimieslääkärintodistusta (STM 224/2013 päätökset näkö-, värinäkö- ja kuulovaatimuksista). Seuraavat terveydentilavaatimukset voivat estää opiskelijaksi ottamisen:

 • liikuntaelimistön tai hermoston sairaus tai vamma
 • vika tai vamma, joka vaikeuttaa puhumista tai kuulemista tai kuullun ymmärtämistä
 • tasapainohäiriö
 • epilepsia
 • insuliinihoitoinen diabetes
 • kohtauksellinen, toimintakykyyn vaikuttava sairaus
 • vakava mielenterveyshäiriö kuten masennus, psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • yleisvaarallinen tartuntatauti

Lue lisää terveydentilavaatimuksista täältä.(siirryt toiseen palveluun)

Tutkinnon perusteisiin kuuluu myös 200 metrin uimataitovaatimus. Opinnot edellyttävät kohtuullista fyysistä kuntoa.

Vahtikonemestarina kuulut aluksen konepäällystöön. Työssäsi huolehdit aluksen pää- ja apukoneistosta sekä osin konepuolen huolto- ja kunnossapitotöistä ja niiden suunnittelusta. Olet kiinnostunut tekniikasta ja laitteista. Lisäksi olet oma-aloitteinen etkä pistä pahaksesi vaihtuvia työaikoja ja maisemia.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää voimassa olevaa merimieslääkärintodistusta (STM 224/2013 päätökset näkö-, värinäkö- ja kuulovaatimuksista). Seuraavat terveydentilavaatimukset voivat estää opiskelijaksi ottamisen:

 • liikuntaelimistön tai hermoston sairaus tai vamma
 • vika tai vamma, joka vaikeuttaa puhumista tai kuulemista tai kuullun ymmärtämistä
 • tasapainohäiriö
 • epilepsia
 • insuliinihoitoinen diabetes
 • kohtauksellinen, toimintakykyyn vaikuttava sairaus
 • vakava mielenterveyshäiriö kuten masennus, psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • yleisvaarallinen tartuntatauti

Lue lisää terveydentilavaatimuksista täältä.(siirryt toiseen palveluun)

Tutkinnon perusteisiin kuuluu myös 200 metrin uimataitovaatimus. Opinnot edellyttävät kohtuullista fyysistä kuntoa.

Korjaajan osaamisalaan sisältyy sekä matruusin että konemiehen koulutus. Tehtäviäsi voivat olla esimerkiksi aluksen irrotukseen ja kiinnitykseen osallistuminen, vahdinpito sekä huolto- ja kunnossapitotyöt. Korjaajana sinulta tulisi löytyä yhteistyökykyä ja monipuolisia kädentaitoja.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää voimassa olevaa merimieslääkärintodistusta (STM 224/2013 päätökset näkö-, värinäkö- ja kuulovaatimuksista). Seuraavat terveydentilavaatimukset voivat estää opiskelijaksi ottamisen:

 • liikuntaelimistön tai hermoston sairaus tai vamma
 • vika tai vamma, joka vaikeuttaa puhumista tai kuulemista tai kuullun ymmärtämistä
 • tasapainohäiriö
 • epilepsia
 • insuliinihoitoinen diabetes
 • kohtauksellinen, toimintakykyyn vaikuttava sairaus
 • vakava mielenterveyshäiriö kuten masennus, psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • yleisvaarallinen tartuntatauti

Lue lisää terveydentilavaatimuksista täältä.(siirryt toiseen palveluun)

Tutkinnon perusteisiin kuuluu myös 200 metrin uimataitovaatimus. Opinnot edellyttävät kohtuullista fyysistä kuntoa.

Tulet työskentelemään pienaluksissa lähiliikenteessä.

Sinulla tulee olla työpaikka tai oma yritys, jotta voit suorittaa näytöt.

Sinulla tulee olla työpaikka tai oma yritys, jotta voit suorittaa näytöt.

Ammatillinen tutkinto koostuu tutkinnon osista. Tutkinnon osa muodostaa selkeän itsenäisen tehtäväkokonaisuuden. Voit tulla suorittamaan tutkinnosta yhden tai useamman osan, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi.

Tarjoamamme tutkinnon osat:

 • Matruusi
 • Konemies
 • Kotimaanliikenteen laivuri
 • Koneenhoitaja
 • Kuljettaja

Kotka Maritime Centre (KMC) on Ekami konsernin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, XAMKin yhteinen koulutus- ja simulaattorikeskus. Lue lisää koulutuksistamme!(siirryt toiseen palveluun)

Kysy lisää merenkulku ja satama-alasta

Jori Vantola

Hoksaajaopettaja

+358 40 183 6291