Siirry sisältöön
Haku

Musiikki – Kymen Konservatorio

Soittajasta muusikoksi!

Oletko soittamisen tai laulamisen taidokas harrastaja tai ehkä jo ammattilaisen alku? Ekamin Kymen Konservatoriossa voit opiskella muusikoksi musiikkialan perustutkinnossa. Koulutuksessa saat ammatilliset perusvalmiudet rytmimusiikin alalle, valmiudet alan korkeakouluopintoihin ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Meillä voit opiskella yleisimpiä rytmimusiikin instrumentteja, kuten kitara, sähköbasso, rummut, piano, laulu ja tavanomaisimmat puhallininstrumentit. Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opetus koostuu muun muassa esiintymisistä, studiotyöskentelystä, ohjelmiston valmistamisesta ja musiikkiteatterista. Yhtyetyöskentely on tärkeä osa opintoja – oman instrumenttisi itsenäinen ja tavoitteellinen harjoittelu on kaiken A & O.

Kymen Konservatorion toimitilat sijaitsevat Kotkassa, Kotekon kampuksella. Opiskelijoille on tarjolla viihtyisä oppimisympäristö musiikinopetukseen suunnitelluissa tiloissa. Tilat mahdollistavat kouluajan ulkopuolella tapahtuvan henkilökohtaisen harjoittelun ja yhtyemusisoinnin.

Työtehtäviäsi, kun valmistut

Monipuolinen osaaminen toimia rytmimusiikin kentällä muusikkona erilaisissa työympäristöissä. Saat meiltä kattavat opintovalmiuden jatkokouluttautumiseen.

Työpaikkojasi voivat olla

  • freelance-muusikko
  • sooloartisti
  • musiikkipalveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt

TOP 3 edellytykset alalle

> laaja-alainen osaaminen
> yrittäjyysasenne
> vuorovaikutustaidot

Koulutuksemme musiikkialalla Kymen Konservatoriossa

Perustutkinto on jatkuvassa haussa eli voit hakea meille milloin vain. Perustutkinto on myös yhteishaussa.

Musiikkialan perustutkintokoulutuksessa saat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet monipuolisessa ja haastavassa rytmimusiikin kentässä sekä jatko-opintovalmiudet rytmimusiikin korkeakouluopintoihin.

Suoritat opintoja lähiopetuksessa, erilaisissa työympäristöissä ja verkko-opintoina. Kyky itsenäiseen harjoitteluun sekä ryhmätyötaidot muodostavat keskeisen osan menestyksekästä opiskelua. Henkilökohtainen ja pienryhmissä tapahtuva lähiopetus mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen sekä tiiviin yhteistyöhengen opettajien ja opiskelijoiden välille. Opiskelu lähiopetuksessa on päiväopiskelua lukujärjestyksen mukaisesti klo 8.30–16.15.

Monipuolinen työpaikalla tapahtuva oppiminen luo sinulle hyvät mahdollisuudet työelämäkontakteihin ja ammatillisiin työympäristöihin tutustumiseen. Työpaikalla tapahtuva oppiminen koostuu tavanomaisista rytmimusiikkialalla toimivan muusikon työtehtävistä kuten erilaiset esiintymiset, studiotyöskentely, ohjelmiston valmistaminen ja musiikkiteatteri. Työssäoppimista on osin ilta- ja yötyönä, myös viikonloppuisin.

Hakukelpoisuus musiikkialan opintoihin on peruskoulun oppimäärän suorittaminen ennen opintojen aloittamista ja pääsyvaatimuksena hyvä harrastajamuusikon soitto- tai laulutaito sekä valmiudet rytmimusiikin alalle. Sinulta edellytetään kykyä itsenäiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelytaitoja. Emme edellytä aikaisempia tavoitteellisia musiikkiopintoja.

Opiskelijavalinta suoritetaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Hakeutuminen tehdään suoraan oppilaitokseen. Tee ennakkotehtävät ja liitä ne sekä aiempien opintojen todistuskopiot hakulomakkeelle. Ennakkotehtävä on karsiva.

Hakulomakkeen ja ennakkotehtävien perusteella saat kutsun Kymen Konservatoriossa pidettävään pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Pääsy- ja soveltuvuuskoe käsittää instrumenttikokeen, säveltapailun ja musiikinteorian tasokokeen sekä haastattelun. Tarkat tiedot valintakokeesta toimitetaan kutsun yhteydessä.

Yhteishaku 21.2. klo 8.00 – 21.3.2023 klo 15.00

Yhteishaussa hakevat hakijat, joilla ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettuna ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa. Täytä yhteishaun sähköinen hakulomake 21.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.(siirryt toiseen palveluun)

Täytä lisäksi oppilaitoksen oma hakulomake, tee hakemuksessa pyydettävä ennakkotehtävä ja tallenna pyydetyt liitteet 21.3.2023 klo 15 mennessä.

Jatkuva haku 21.2. klo 8.00 – 22.3.2023 klo. 15.00

Jatkuvassa haussa hakevat hakijat, joilla on suoritettuna toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Täytä hakulomake, tee hakemuksessa pyydettävä ennakkotehtävä ja tallenna pyydetyt liitteet 21.3.2023 klo 15 mennessä.

Valintamenettely:
Hakulomakkeiden ja ennakkotehtävien perusteella hakijoille lähetetään kutsu Kymen Konservatoriossa 2.-4.5.2023 pidettävään soveltuvuus- ja valintakokeeseen.

Ennakkotehtävänä tulee kirjoittaa vapaamuotoinen teksti, jossa kerrot musiikkitaustastasi ja -opintotavoitteistasi. Äänitä lisäksi yksi vapaavalintainen rytmimusiikkiesitys sillä instrumentilla, johon haet. Ennakkotehtävä on karsiva.

Soveltuvuus- ja valintakoe käsittää instrumenttikokeen, säveltapailun ja musiikinteorian tasokokeen sekä haastattelun. Tarkat tiedot kokeesta toimitetaan kutsun yhteydessä.

Yksilöllinen opiskelupolku tarjoaa joustavan opiskelumahdollisuuden työssä jo toimiville tai puoliammattilaisille muusikoille. Vaihtoehtona on suorittaa koko tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon osia. Voit hakea opintoihin ympäri vuoden, opiskelujen aloitusajankohta määrittyy hakija- ja tilannekohtaisesti.

Hakeutuminen tehdään suoraan oppilaitokseen. Tee ennakkotehtävät ja liitä ne sekä aiempien opintojen todistuskopiot hakulomakkeelle. Ennakkotehtävä on karsiva.

Hakulomakkeen ja ennakkotehtävien perusteella saat kutsun Kymen Konservatoriossa pidettävään soveltuvuus- ja valintakokeeseen. Soveltuvuus- ja valintakoe käsittää instrumenttikokeen, säveltapailun ja musiikinteorian tasokokeen sekä haastattelun. Tarkat tiedot valintakokeesta toimitetaan kutsun yhteydessä.

Kysy lisää musiikkialasta

Jari Puheloinen

Tiimipäällikkö

+358 44 753 1632