Siirry sisältöön
Haku

Sosiaali- ja terveysala

Lähihoitajana teet arvokasta työtä ihmisten parissa

Sosiaali- ja terveysalan lähihoitajana voit työskennellä monissa eri toimintaympäristöissä. Työ on hyvin ihmisläheistä ja vaatii hyviä ihmissuhdetaitoja ja empatiakykyä. Tehtävät liittyvät kasvatukseen, hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen.

Alan työllisyystilanne on erinomainen ja sinulla on jo opiskeluaikana mahdollisuus tehdä monipuolisesti sijaisuuksia tai keikkatöitä.


Työtehtäviäsi, kun valmistut

Työtehtäviäsi ovat mm. kasvatus- ja ohjaustyö, hoitaminen, huolenpito ja kuntoutus.

Toimit erilaisten ihmisten kanssa, olet vastuullinen ja toimeen tarttuva.

Työpaikkojasi voivat olla

 • päiväkodit ja koulut
 • sairaalat, hoivakodit
 • kuntoutusyksiköt
 • hammashoitolat
 • vammaisten kuntoutus- ja hoivayksiköt
 • nuorisotyö ja perhekodit
 • asiakkaiden kodit

TOP 3 edellytykset alalle

> vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot
> vastuullisuus
> tiimityötaidot

Koulutuksemme sosiaali- ja terveysalalla

Perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä tutkinnon osat ovat jatkuvassa haussa eli voit hakea meille milloin vain. Perustutkinto on yhteishaussa. Voit myös opiskella oppisopimuksella, jolloin opiskelu perustuu työsuhteeseen. Jos olet kiinnostunut tutkinnon osan suorittamisesta tai räätälöidystä koulutuksesta, niin ota meihin yhteyttä.

Lähihoitajana osaat kohdata eri elämäntilanteissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä sekä edistää heidän kasvuaan ja kehitystään, terveyttään ja hyvinvointiaan. Osaat avustaa ja ohjata asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä, terveellisissä elintavoissa ja elämänhallinnassa. Kykenet myös ohjaamaan asiakkaita muun tuen ja palvelujen pariin.

Tarvitset ihmissuhdetyössä monipuolisia vuorovaikutustaitoja. Osaat ottaa huomioon elinympäristön esteettisyyden hyvinvoinnin edistäjänä. Lähihoitajan työvälineitä ovat myös esimerkiksi hoito- ja palvelusuunnitelmat, kuntoutumista edistävät suunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat. Päivittäisiin toimintoihin kuuluu myös asiakas- ja potilastietojen kirjaaminen. Tarvitset siis kirjallisiakin taitoja.

Terveydentilaedellytykset:

Hakiessasi tähän koulutukseen huomioi seuraavat terveydentilavaatimukset, jotka voivat estää opiskelijaksi ottamisen:

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisäksi tartuntatautilain (1227/2016, § 48) mukaan työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava:

 • rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 • rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan
 • imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan

Opiskele työnantajien arvostama, uudistettu ja entistä laajempi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto työn ohessa tai oppisopimuksella. Tutkinto antaa valmiudet toimia oppimisen ja koulunkäynnin ohjaajana eri kouluasteilla ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Valinnaisena tutkinnon osana voit opiskella kulttuurisen moninaisuuden huomioimista kasvatus- ja ohjaustyössä tai sisällyttää tutkinnon osaksi tutkinnon osan toisesta ammattitutkinnosta tai perustutkinnosta.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa koulutus/ohjausalalla osaamisen arvioinnin vaiheessa.

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinto sinulle, joka haluat kehittyä kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen asiantuntijaksi ja kehittäjäksi kehitysvamma-alan osaamisalalla. Koulutuksesta saat ammattipätevyyden, jolla on työelämässä arvoa.

Koulutus edellyttää työpaikkaa vammaisalan toimintaympäristössä tai kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen asiantuntijatehtävissä.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä.

Syvennä osaamistasi ja taitoasi soveltaa erilaisia mielenterveys- ja päihdetyön lähestymistapoja ja menetelmiä. 

Tutkinnon suorittaminen antaa hyvän pohjan tehdä ammatillista asiakastyötä ja kohdata vaikeitakin kysymyksiä niin ehkäisevässä, hoidollisessa kuin kuntouttavassakin työssä sosiaali- ja terveysalan erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opiskelijat mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon valitaan haastattelun perusteella. Opiskelijavalinta edellyttää soveltuvuutta alalle.

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä.

Haluatko syventää vanhustyön osaamistasi? Tarvitsetko lisää ammattitaitoa toimia vaativissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä?

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittamalla edistät ammattisi hallintaa ja monialaista osaamistasi sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet kehittää vanhustyötä asiantuntijana erilaisissa toimintaympäristöissä yhteistyössä verkoston eri toimijoiden kanssa. 

Hakijan tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Koska vanhustyön erikoisammattitutkinnossa keskeisenä teemana on alan kehittäminen, koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa.

Opintojen laajuus 180 osaamispistettä.

Hoiva-avustaja
Hoiva-avustajat voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan avustavissa tehtävissä ikääntyneiden ja vammaisten palvelu- sekä hoivakodeissa. Hoiva-avustaja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Työ on ihmisläheistä ja edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Työssä tarvitaan vastuullisuutta, luottamuksellisuutta ja oma-aloitteisuutta. Hoiva-avustaja ei osallistu lääkehoitoon, eikä ole yksin työvuorossa. Työ on vuorotyötä ja tietotekniikan käyttötaidoista on hyötyä.

Hoiva-avustaja koulutuksen suorittanut voi jatkaa opintojaan ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä.

Ammatillinen tutkinto koostuu tutkinnon osista. Tutkinnon osa muodostaa selkeän itsenäisen tehtäväkokonaisuuden. Voit tulla suorittamaan tutkinnosta yhden tai useamman osan, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi. 

Kysy sosiaali- ja terveysalasta

Heli Hippala

Tiimipäällikkö

+358 40 629 9734