Siirry sisältöön
Haku

Oppisopimus työnantajalle

Oppisopimuskoulutusta voit hyödyntää, kun tarvitset uusia tekijöitä yritykseesi. Voit kouluttaa hyvästä tyypistä ammattilaisen ja talon tavat osaavan työkaverin.

Koulutusmuoto soveltuu niin oppilaitoksessa jo osaamista hankkineelle kuin täysin uutena alalle tulevalle. Työnantajana sinulla on oikeus päättää, kenet otat oppisopimuskoulutettavaksi.

Pidä huolta yrityksesi veto- ja pitovoimasta ja panosta kouluttamiseen!

• Voit lisätä olemassa olevan henkilöstön osaamista, mahdollistaa muodollisen pätevyyden hankkiminen tai vaikkapa kesken jääneiden opintojen loppuun viemisen.

• Voit uudelleen kouluttaa henkilön kokonaan uusiin tehtäviin tai antaa lisäkoulutusta, jos työtehtävät vaativat uutta osaamista.

• Ammatillista osaamista hankitaan tutkintojen tai niiden osien suorittamisella. Osaaminen hankitaan käytännön työtehtävissä ja sitä täydennetään teoriaopinnoilla lähi- tai verkko-opetuspäivissä.

• Jos tarvittavaa koulutusta ei löydy Ekamin tarjonnasta, hankimme sen yhteistyöoppilaitoksista. Käytössäsi on n. 164 ammatillista tutkintoa ja lukematon määrä niiden osia.

Voit tarjota oppisopimuspaikkaa esimerkiksi kesän ajaksi, jolloin saat kausityövoimaa määräajaksi.

• Tarjoat töitä vähintään 25 tuntia viikossa.

• Työtehtävät painottuvat opiskeltavaan koulutukseen (tutkintoon tai sen osaan).

• Osallistut opintojen suunnitteluun ja nimeät työpaikalta ammattitaidoltaan pätevän, vastuullisen työpaikkaohjaajan.

• Huolehdit, että työpaikkaohjaaja ja mahdollisesti työyhteisö muutenkin on tietoinen opiskelijasta ja hänen opintosuunnitelmastaan

• Ymmärrät, että opiskelija (tutkinnosta ja lähtötilanteesta riippuen) ei ehkä voi heti tehdä työtä yksin.

• Maksat työehtosopimuksen mukaisen (tai muutoin kohtuullisen) palkan.

• Sitoudut työ- ja opetussuhteeseen solmittavan oppisopimuksen ajaksi.

Huom! määräaikaista työsuhdetta ei ole pakko jatkaa oppisopimuksen jälkeen. Oppisopimuksen päättyessä on uuden sopimisen paikka, puolin ja toisin. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde jatkuu oppisopimuksen jälkeen kuten siihenkin saakka.

• Vastaat vakuutuksista ja työterveyshuollosta

• Perustutkintoa opiskelemaan hakevat ohjataan Ekamissa kielikokeeseen. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa voi olla haastattelu. Yhteistyöoppilaitoksissa voi olla erilaisia käytäntöjä.

• Koulutus on maksutonta.

• Työnantajana maksat opiskelijalle palkan. Teoriapäivistä ei ole palkanmaksuvelvoitetta. Opiskelija voi silloin saada opintososiaalisia etuuksia (päiväraha, perheavustus, matka- ja majoituskorvaus).

• Ekami maksaa koulutuskorvausta perus- ja ammattitutkinnoista.

• Perustutkinnoissa korvaus on 100 €/kk

• Korotettua korvausta (290 €/kk) voidaan maksaa alle 20-vuotiaista, vailla ammatillista koulutusta olevista nuorista.

• Ammattitutkintoa opiskelevista maksamme 50 €/kk.

• Työnantaja voi saada palkkatukea työttömän työllistämiseen. Tuki haetaan aina ennen työ- ja oppisopimussuhteen alkamista. Tuen saaminen ja määrä riippuvat opiskelijan tilanteesta. Hakeminen ja päätös tapahtuu te-toimiston kautta.

Ota meihin yhteyttä

Sari Pietiläinen

Asiakasvastaava

+358 40 526 5683

Mika Urpalainen

Asiakasvastaava

+358 44 554 4300