Siirry sisältöön
Haku

Oppivelvollisuus

Suomessa vallitsee lakiin perustuva oppivelvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisen lapsen on suoritettava peruskouluopinnot ja toisen asteen tutkinto (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto). Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän.

Ekamissa oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa (perustutkinnot ja ammattitutkinnot). Oppivelvollisuuden voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppivelvollisuuden suorittamiseen soveltuvat myös laissa määritellyt nivelvaiheen koulutukset. Ekamissa oppivelvollisille suunnattu nivelvaiheen koulutus on tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA.

Toisen asteen opinnot ovat maksuttomia oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Ekamissa oppivelvolliset opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet sekä välttämättömät alakohtaiset pätevyydet ja lupakortit. Erityisvälineet, kuten musiikkialan soittimet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse.

Maksuttomuus kestää sen ikävuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei hän sitä ennen ole suorittanut ammatillista tutkintoa tai kaksoistutkintoa. Opetus ja ruokailu ovat kaikille ammatillisissa perustutkinnoissa ja ammattitutkinnoissa opiskeleville oppivelvollisille maksuttomia.

>Lue täältä lisää oppivelvollisen opiskelijan eduista ja maksuista.(siirryt toiseen palveluun)