Tietosuoja

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mitä tietojasi keräämme PAR-järjestelmään , tietoja kerätään etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen asiakkuuden aikana.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän, hallinnoivien tahojen ja yhteistyökumppanien tilastotietojen keräämisessä

Tietojen julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai mahdollisen erityslain mukaan. Tämä tietosuojaseloste on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) mukaisesti ja koskee kaikkia Rannikkopajojen valmentautujia.

Rekisterinpitäjä on Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 KOTKA. Yhteyshenkilönä Rannikkopajoilla toimii ohjelman pääkäyttäjä Satu Airaksinen ja ohjelman teknisestä toteutuksesta vastaa Länsi- ja Sisä -Suomen Aluehallintovirasto.

 

Tietojen kerääminen ja käyttö

Kerättävät ja tallennettavat tiedot:

Perustiedot: Etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, henkilötunnus (vain työpajoilla), sähköpostiosoite, puhelinnumero,

katuosoite, postinumero, postitoimipaikka

Taustatiedot: koulutus, työkokemus, erityisosaaminen, vahvuudet, tavoite, terveys

(työturvallisuus / työn/valmennussuunnittelun näkökulmasta), perhe ja muut taustatiedot

Tilannetiedot: Koulutus, pääasiallinen toiminta, toimeentulo ja asumismuoto

Asiakkuustiedot: Mitä kautta saapunut, aloituspäivä, asiakkuuden päättymispäivä,

toimenpiteet asiakkuuden aikana, sijoittuminen jakson aikana ja sen jälkeen (vain pajoilla)

Toimenpiteet (etsivät) / Toimintamenetelmät ja palvelut (pajat): Aloituspäivä, status, päättymispäivä

Työaika: Työaikasuunnitelma ja työmaapäiväkirja (vain pajoilla)

Muistiotietoja: Asiakkaan hyväksymät muut asiakkuuteen vaikuttavat asiat

Liitteet: Asiakkuuteen liittyvät dokumentit

(Nuorisolaki 1285/2016 sekä Henkilötietolaki 523/99)

 

Oikeusperusteet tietojen käytölle

Tietojesi kerääminen, tallentaminen ja käyttö perustuvat valmennussuhteen hoitamista varten.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin.

 

Tietojen suojaaminen, luovuttaminen kolmansille osapuolille ja/tai siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Annettuja tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Yhteystietoja ei myöskään luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valmentautujan osalta lähettävälle taholle lähetetään arviointi eli pajabarometritiedosta kooste asiakkuussuhteen päättymisen jälkeen.

Kooste tulostetaan ja allekirjoitetaan ja toimitetaan kirjeenä.

Lähettämiseen on asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan erillinen suostumus.

 

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja jos se toiminnan kannalta (uusiutuva asiakkuus, seuranta) on välttämätöntä,

enintään neljä (4) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen

 

 

Sinun oikeutesi tietoihisi

Tiedon tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen

virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä

tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä

pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n

tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tiedon poistamisoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen

rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tietoja ei poisteta, jos laki tai asetus edellyttää tietojen säilyttämistä.

 

Epäillyissä tietosuojaloukkauksissa pyydetään täyttämään lomake ja ottamaan

yhteys Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava( at )ekami.fi.

 

 

Henkilötietojen tietopyyntö

Voit tehdä Rannikkopajoille EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisteröidyn tietopyynnön.

Tietopyynnöllä voit pyytää tietoja siitä, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu tai pyytää, että

virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot korjataan.

Toimi näin

1.                   Täytä tästä linkistä löytyvän lomakkeen yläosa

2.                   Lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen tietosuojavastaava (at) ekami.fi.

3.                   Tietosuojavastaava sopii kanssasi henkilöllisyyden tarkistamisesta.

Pyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos rekisteröidyn henkilöllisyys pystytään varmistamaan.

 

Jaa