Siirry sisältöön
Haku

Askel hoivatyöhön

Löytyisikö hoivatyöstä sinulle tie työelämään?

Askel hoivatyöhön -koulutus avaa sinulle mahdollisuuden tutustua hoivatyöhön käytännön työpaikoissa. Saat pohjatietoja ihmisen kohtaamiseen, päivittäiseen avustamiseen ja toiminnallisuuden edistämiseen.

Avustaviin tehtäviin vammais- ja vanhuspalveluissa tutustuminen työpaikoilla, alan opintoihin tutustuminen, ura- ja opintosuunnitelman laatiminen sekä alan opintojen aloittaminen tai sosiaali- ja terveysalan työpaikkoihin työllistyminen. Alan opinnot voivat olla esimerkiksi hoiva-avustajan tai lähihoitajan opinnot oppisopimuksella koulutuksen aikana luotujen työelämäkontaktien pohjalta.

Koulutus alkaa: 19.8.2024
Hakuaika päättyy: 28.7.2024
Koulutuksen numero: 721152

Kohderyhmä

Alalle toimintakyvyltään soveltuville henkilöille, jotka omaavat riittävän suomen kielen taidon. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on mahdollista järjestää opintojen alussa kahden viikon erillinen moduuli. Koulutus ei vaadi pohjakoulutusta tai työkokemusta. Kohderyhmää ovat ihmisläheisestä vanhus- tai vammaistyöstä kiinnostuneet ammatinvaihtajat tai jo alan työtehtävissä työllistyneet henkilöt, joilla ei ole koulutusta, esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tai kotiavustajan työssä toimineet.

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat: vuorovaikutustaidot ja ihmisen kohtaaminen hoivatyössä, asiakkaan päivittäinen avustaminen ja osallisuuden sekä toiminallisuuden edistäminen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään sosiaali- ja terveysalan säädösperustaa soveltuvin osin, omavalvontasuunnitelmia ja pohditaan työryhmän jäsenenä toimimista. Koulutuksessa teemoina ovat aseptiikka, ergonomia, asiakasturvallisuus ja työhyvinvointi. Opiskelijat suorittavat hygieniapassin sekä osana opintoja tutustuvat Tiitus-palveluun, jossa laativat Tiitus-palveluun profiilin työssäoppimispaikan hakua varten.

Opiskelu perustuu kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), sen avulla etsitään kullekin opiskelijalle parhaiten soveltuvat tavoitteet ja oppimismenetelmät. Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, tiimioppimisen ohjausta, verkko-opetusta ja työelämässä järjestettävää koulutusta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 16 viikkoa kestävänä kokonaisuutena, josta kahdeksan viikkoa on työharjoittelua.
Koulutuksen kahden ensimmäisen viikon aikana toteutetaan tarvittaessa maahanmuuttajille suunnattu moduuli, jossa ammatillinen opettaja ja S2 -opettaja ohjaavat opiskelijaa sosiaali- ja terveysalan opinto- ja työelämäkäytänteissä ja kartoittavat oppimistarpeita suhteessa suomen kieleen. Koko opintoryhmä aloittaa viikolla 36.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami
tiimipäällikkö Heli Hippala, heli.hippala@ekami.fi, puh. 040 629 9734
hoksaajaopettaja Sanna Rosqvist, sanna.rosqvist@ekami.fi, puh. 044 901 6770