Siirry sisältöön
Haku

Lähihoitaja -sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutuksen kuvaus

Haluatko työllistyä sosiaali- ja terveysalalle merkityksellisen työn pariin? Kohderyhmänä on ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Voit hakea milloin tahansa koulutukseen ja hakemukset käsitellään kuukausittain.

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan yhden päivän kestävässä soveltuvuuskokeessa. Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Koulutus alkaa: aloitusmahdollisuus 3 kertaa vuodessa
Hakuaika päättyy: 31.12.2023
Koulutuksen numero: 715897

Lisätiedot

KENELLE
Haluatko työllistyä sosiaali- ja terveysalalle merkityksellisen työn pariin? Kohderyhmänä on ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Voit hakea milloin tahansa koulutukseen ja hakemukset käsitellään kuukausittain. Koulutuksen aloitusmahdollisuus on kolme kertaa vuodessa.

Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Opiskelijoiden tulee esittää rikostaustaote ennen ensimmäistä alaikäisten kanssa työskentelyä edellyttävää työelämässä oppimisen jaksoa.

KOULUTUSSISÄLLÖT
Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle laaja-alainen, monipuolinen koulutus ja osaaminen hoito-, hoiva- ja kuntoutustehtävissä toimimiseen erilaisissa työympäristöissä mm. kotihoidossa, hoivakodeissa, sairaaloissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa.

OPISKELUTAVAT
Opiskelu toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena ja työelämässä järjestettävänä koulutuksena. Lisäksi koulutukseen sisältyy jonkin verran etä- / verkko-opetusta.

SISÄLTÖ
Koulutuksessa perehdytään ensin (n. ensimmäisen vuoden ajan) erilaisten asiakkaiden kasvun ja osallisuuden sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen. Sen jälkeen opiskelija valitsee osaamisalan, johon hän erityisesti haluaa opinnoissaan syventyä. Osaamisalavaihtoehtomme tässä koulutuksessa ovat:
-Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
-Mielenterveys- ja päihdetyö
-Sairaanhoito ja huolenpito
-Suunhoito

Lisäksi opintoihin kuuluu yhteisiä tutkinnonosia, joissa kehitetään viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista.
Koko tutkinnon laajuus on 180osp, joista ammatillisia opintoja on 145osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35osp,

MUUTA
Työn luonteeseen liittyvän vuorovaikutuksellisuuden vuoksi kielitasovaatimus on kielikokeessa B1.1, jos äidinkielesi on muu kuin suomi. Hakijoille järjestetään tarvittaessa kielikoe.

Ota yhteyttä

Heli Hippala

Tiimipäällikkö

+358 40 629 9734