Siirry sisältöön
Haku

Luonto- ja ympäristöalan tutkinnon osia

Koulutuksen kuvaus

Onko tavoitteenasi työllistyä luonto- ja ympäristöalalle? Tässä on loistava mahdollisuus alan osaamisen kehittämiseen.

Koulutus alkaa: 1.8.2024
Hakuaika päättyy: 20.5.2024
Koulutuksen numero: 719764

Kohderyhmä

Luonto- ja ympäristöalan koulutus on tarkoitettu heille, jotka rakastavat ympäristön monimuotoisuutta ja ekologisuutta sekä arvostavat kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. He liikkuvat luonnostaan luonnossa ja nauttivat erilaisten kasvien ja eläinten tunnistamisesta.

Voit omata jo alan kokemusta, toisaalta voit olla alaa vaihtava tai uutta alaa ajatteleva, kunhan fyysinen kuntosi on kohdallaan. Koulutus sopii myös maahanmuuttajille (kunhan suomen peruskielitaito on). Koulutus ei kuitenkaan ole tarkoitettu jo pitkään alaa harrastaneille sillä koulutuksessa keskitytään perusasioihin.

Sisältö, aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 1.8.2024 -30.5.2025. Koulutukseen hakijoita haastatellaan, haastattelupäivä on 6.6.2024. Haastattelussa ovat mukana kouluttajan sekä työ- ja elinkeinohallinnon edustajat.

Opintojen tavoitteena on monipuolistaa henkilöiden osaamista luonnossa liikkumisessa ja – opastamisessa sekä ympäristöntuntemisessa että ympäristökohteissa työskentelemisessä sekä siten edistää alalle työllistymistä. Koulutuksen jälkeen voit myös hakeutua jatkuvan haun opiskelijana suorittamaan tutkinnon loppuun saakka.

Koulutuksessa tehdään kaksi tutkinnonosaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta. Opinnot toteutuvat seuraavasti:
· Kaikilla pakollinen tutkinnonosa: Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen
· Valinnainen tutkinnonosa: Luonnossa ohjaaminen tai ympäristökohteessa työskenteleminen

YHTEINEN; Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen
Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys
· kierrätys ja kiertotalous
· jatkuvan parantamisen merkitys
· energiaohjelma

Toimintaympäristö
· ympäristöongelmat
· ilmastonmuutos
· luonto- ja ympäristöalan lainsäädäntö
· jokamiehenoikeus
· luonnon monimuotoisuus
· työlainsäädäntö ja työehtosopimus

Ekologian perusteet ja lajituntemus
· ekosysteemi
· lajien väliset riippuvuussuhteet
· lajintunnistus
· uhanalaiset lajit ja elinympäristöt
· luonnon monipuolisuus

Maastossa liikkuminen ja työskentely
· turvallisuus riskit
· maastossa toimimisen perustaidot
· suunnistusvälineet
· varusteet, välineet ja koneet
· ensiapu tilanteessa toimiminen

Vaihtoehto 1; Luonnossa ohjaaminen
Luonto-ohjelmanpalvelu järjestäminen
· suunnittelu, valmistelu ja toteutus
· kuluttajaturvallisuuslain mukainen asiakirja
· muut asiakirjat
· hinnoittelu ja kustannukset
· varusteet ja välineet

Ohjaaminen
· erilaiset kulttuurit
· alakohtainen kielitaito
· turvallisuus

Asiakaspalvelu
· asiakaspalaute
· asiakaslupaus
· laatutavoite

Luontotuntemus
· paikalliset erityspiirteet
· hyvinvoinnin tuottaminen
· eri lajit ja niiden elinympäristöt

Luonnossa liikkuminen
· erilaiset välineet ja liikkumismuodot
· turvallisuus
· ensiapu tilanteessa toiminen
· kestävä kehitys
· luvat ja lainsäädäntö

Vaihtoehto 2; Ympäristökohteessa työskenteleminen
Ympäristön tilan seuranta
· ympäristöriskit
· ympäristön tilan havainnointi bioindikaattorilla
· erilajit ja niiden elinympäristöt
· työkoneet ja välineet
· luonnonhoitotoimet
· ekologisuus
· kiertotalous
· turvallisuus
· kiertotalous
· ensiapu tilanteessa toimiminen

Maastossa tehtävät mittaukset
· mittaussuunnitelma ja -välineet
· näytteenotto
· paikannusvälineet ja -palvelut

Työtehtävät, joissa osaamista voi hankkia:
Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen:
· ympäristönhuollon työtehtävä
· ympäristövaikutuksien selvittäminen
· neuvontatehtävät
· lajien tutkiminen ja tunnistaminen

Luonnossa ohjaaminen
· asiakaspalvelu ja opastustehtävät
· luonto- ja elämystoiminnan järjestäminen
· retkien ja leirien järjestäminen
· luonnossa tapahtuvan toiminnan ohjaaminen ja seikkailutoiminta

Ympäristökohteessa työskenteleminen
· ympäristön kunnostus- ja hoitotyöt
· ympäristönäytteiden ottaminen
· mittauksien tekeminen
· ulkoilualueiden ylläpitotehtävät
· jäte- ja kierrätysneuvonta

Opintoihin kuuluu sekä lähiopetusta että työelämässä järjestettävää koulutusta.

Lisätietoja

Anneli Sagulin

Tiimipäällikkö

+358 44 712 9267