Siirry sisältöön
Haku

TUVA-Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, tarjoaa valmiuksia ja ohjauksellista tukea toisen asteen tutkintokoulutukseen eli lukio- tai ammatillisen koulutuksen suorittamiseen.

Koulutus alkaa: 6.8.2024
Hakuaika päättyy: 19.5.2024
Koulutuksen numero: 719744

Kohderyhmä

  • Peruskoulun päättäneelle, ilman toisen asteen tutkintoa olevalle
  • Ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneille
  • Opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame
  • Opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi

Tämän koulutuksen kohderyhmänä ovat ilman toisen asteen tutkintoa olevat, jotka tarvitsevat esimerkiksi tukea sopivan opiskelupaikan löytymiseen, suomen kielitaidon vahvistamiseen sekä valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen ammatilliseen- tai lukiokoulutukseen.
Hakijalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus tai vastaava koulutus.

Hakijan kielitaitotason tulisi olla vähintään CEFR (Eurooppalaisen kielitaidon viitekehys) mukainen A2. Tämä tarkoittaa, että hakija ymmärtää selkeää ja yksinkertaista puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Hän ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä.

Aikataulu, sisältö ja toteutus

Ajankohta
Koulutuksen aloitus tapahtuu 6.8.2024. Tuva-koulutuksen kesto on yksilöllinen. Tuvan kesto on enimmillään 38 viikkoa tai yksi vuosi.
Koulutukseen hakijoita haastatellaan 4.6.2024 sekä tarvittaessa kielitaso testataan. Haastattelussa ovat mukana kouluttajan sekä työ- ja elinkeinohallinnon edustajat.

Sisältö ja toteutus
Kaikille yhteinen osio:
-opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Valinnaiset osiot:
-perustaitojen vahvistaminen
-lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
-ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
-työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen¨
-arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
-valinnaiset aineet

Koulutus on päiväopiskelua lähiopintoina Kotekon tai Haminan kampuksella. Opiskelu alkaa oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) pohdinnalla, jossa keskustellaan ja sovitaan opiskeltavat koulutuksen osat vastuuopettajan kanssa.

Lisätietoja
EKAMI
Eevastiina Gärdström
Erityisopetuksen koordinaattori
p. 040 484 1672
eevastiina.gardstrom@ekami.fi