Siirry sisältöön
Haku

Valintaan vaikuttavat tekijät

Hakijan terveydentila ja kielitaito voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen.

Terveydentila

Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma on esteenä koulutukseen osallistumiselle tai työelämässä toimimiselle. Tarkistathan siis eri alojen mahdolliset terveydelliset edellytykset jo hakeutumisvaiheessa koulutusalojen omilta sivuilta.

SoRa -laki täsmentää opiskelijaksi ottamisen terveydellisiä esteitä koskevia säädöksiä. SoRa-lainsäädäntö velvoittaa sinut antamaan tietoja terveydentilastasi ja esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteesi. Näiden pohjalta oppilaitoksella on mahdollisuus peruuttaa opiskeluoikeus tai velvoittaa opiskelijaa osallistumaan huumausainetestaukseen.

SoRa-lainsäädännön piirissä Ekamilla ovat

Sinun on pyydettäessä annettava terveydentilaasi koskevat tiedot. Lisäksi sinun pitää kertoa mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä.

Mikäli sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä huoltajiesi, lääkärin, oppilaanohjaajan ja oman oppilaitoksesi terveydenhoitajan kanssa.

Lisätietoa terveydellisistä tekijöistä Opintopolku-sivulla.(siirryt toiseen palveluun)

Kielitaito

Ekamissa opetus- ja tutkintokieli on suomi. Hakijalla täytyy olla opintojen alkaessa riittävän hyvä suomen kielen taito, jotta opiskelu onnistuu. Suositeltu kielitaidon taso Ekamissa on eurooppalaisen taitotasoasteikon B1.

> Kielitaidon arviointi yhteishaussa ja jatkuvassa haussa