Siirry sisältöön
Haku

Erityinen tuki

Mitä on erityinen tuki?

Sinulla on oikeus erityiseen tukeen, mikäli tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi.

Tavoitteena on, että saavutat tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.  Tavoitteena on myös edistää kokonaiskuntoutustasi yhteistyössä muiden kuntoutuspalveluja tuottavien tahojen kanssa.

Erityinen tuki on yksilöllisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opiskelu- ja opetusjärjestelyjä opintojen eri vaiheissa. Erityiset tukijärjestelyt sisältyvät henkilökohtaiseen osaamisen hankkimisen suunnitelmaan (HOKS). Tarvittaessa osaamisen arviointia voidaan myös mukauttaa laatimalla yksilöllinen osaamisen arviointi. Tieto osaamisen arvioinnin mukauttamisesta on merkittävä opiskelijalle annettavaan todistukseen.

Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista voidaan myös poiketa, jos:

  1. tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin tutkinnon suorittajalle kohtuuttomia; tai
  2. poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä

Tavoitteena on, että voit suorittaa perustutkinnon, vaikka joiltakin osin et voisi saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Erityinen tuki ammatillisessa peruskoulutuksessa, valmentavassa koulutuksessa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ovat oleellinen osa koulutuksen toteuttamista yhdenvertaisesti ja esteettömästi.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta ja osaamisen arvioinnin mukauttamisesta sekä ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen hallinnollisen päätöksen tekemistä.

Olemme tukenasi

Tukenasi ovat erityisopetuksen koordinaattori Eevastiina Gärdström ja erityisen tuen ohjaavat opettajat.

  • rakennusala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, pintakäsittelyala sekä musiikkiala – Kirsi Frilander
  • logistiikka-, merenkulku- ja satama-ala – Esa Vilkki
  • turvallisuusala sekä ajoneuvoala – Tarja Korjus
  • matkailuala, ravintola- ja cateringala, elintarvikeala sekä liiketoiminta-ala – Elina Järvinen
  • sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka, prosessiteollisuus sekä tekstiili- ja muotiala – Raili Wilén
  • kone- ja tuotantotekniikan ala, maarakennusala sekä talotekniikka-ala – Anne Klemettilä
  • sosiaali- ja terveysala sekä hius- ja kauneudenhoitoala – Riitta Immonen
  • lukitestaus, oppimisvalmiuskartoitukset, kehittäminen, liiketoiminta-ala (Hamina) – Seija Mahlberg

Tarkat opettajien yhteystiedot saat Telian puhelinluettelosta.(siirryt toiseen palveluun)

Koutsaamot

Olet tervetullut Koutsaamoon tekemään tehtäviä ohjatusti tai itsenäisesti silloin, kun tehtävät ovat kasautuneet tai haluat tehdä tehtäviä rauhallisessa ympäristössä. Tukenasi Koutsaamossa ovat erityisen tuen ohjaavat opettajamme (katso yllä).

Kysy lisää erityisestä tuesta

Eevastiina Gärdström

Erityisopetuksen koordinaattori

+358 40 484 1672