Erityinen tuki

Kenelle

Sinulla on oikeus erityiseen tukeen, mikäli tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi.

Tukenasi

Tukenasi ovat erityisen tuen koordinaattori Seija Mahlberg ja
erityisen tuen ohjaavat opettajat:

  • rakennus-, maarakennus- ja pintakäsittelyala sekä musiikkiala Kirsi Frilander
  • logistiikka-, merenkulku- ja satama-ala Teija Iivari 
  • liiketalousala sekä autoala Riitta Immonen 
  • matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikeala, turvallisuusala sekä käsi- ja taideteollisuusala Minna Snellman 
  • sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka, prosessiteollisuus sekä hiusala Jenna Tynkkynen 
  • kone- ja metalliala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala sekä talotekniikka-ala Esa Vilkki
  • sosiaali- ja terveysala, merenkulku- ja satama-ala sekä VALMA-koulutus Raili Wilen

Koutsaamot

Olet tervetullut Koutsaamoon tekemään tehtäviä ohjatusti tai itsenäisesti silloin, kun tehtävät ovat kasautuneet tai haluat tehdä tehtäviä rauhallisessa ympäristössä. Tukenasi Koutsaamossa ovat erityisen tuen ohjaavat opettajamme.

Katso lisätietoja Koutsaamosta tästä esitteestä.

Aukioloajat:

Koteko A302 | ke–to klo 9–15, pe klo 9–14
Katariina E316 | to klo 9–15
Hamina D108 | ke klo 9–15
Malminki 2031 | ke 9–15, pe klo 9–14
 
Avoinna muina aikoina sopimuksen mukaan. Sovi asiasta ohjaavan opettajan kanssa.

Tavoite

Tavoitteena on, että saavutat tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.  Tavoitteena on myös edistää kokonaiskuntoutustasi yhteistyössä muiden kuntoutuspalveluja tuottavien tahojen kanssa.

Erityinen tuki on yksilöllisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opiskelu- ja opetusjärjestelyjä opintojen eri vaiheissa. Erityiset tukijärjestelyt sisältyvät henkilökohtaiseen osaamisen hankkimisen suunnitelmaan (HOKS). Tarvittaessa osaamisen arviointia voidaan myös mukauttaa laatimalla yksilöllinen osaamisen arviointi. Tieto osaamisen arvioinnin mukauttamisesta on merkittävä opiskelijalle annettavaan todistukseen.

Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista voidaan myös poiketa, jos:

  1. tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin tutkinnon suorittajalle kohtuuttomia; tai
  2. poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä

Tavoitteena on, että voit suorittaa perustutkinnon, vaikka joiltakin osin et voisi saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Tarvittavat päätökset

Erityinen tuki ammatillisessa peruskoulutuksessa, valmentavassa koulutuksessa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ovat oleellinen osa koulutuksen toteuttamista yhdenvertaisesti ja esteettömästi. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta ja osaamisen arvioinnin mukauttamisesta sekä ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen hallinnollisen päätöksen tekemistä.

Lisätietoja

Erityisen tuen koordinaattori

Koutsaamot

Avoinna sopimuksen mukaan. Ota yhteys erityisen tuen ohjaavaan opettajaan.
 
Koteko A302
Katariina E316
Hamina D108
Malminki 2031

Jaa

***