Siirry sisältöön
Haku

OPVA-Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Mitä on OPVA?

OPVA-opinnoissa vahvistetaan kehittämistä vaativia taitoja tutkinnon perusteiden mukaisesti harjaannuttamalla opiskelijan opiskeluvalmiuksia.

Opiskelijan perustaidot eivät aina riitä opinnoissa selviämiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Oppilaitos voi tällöin järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, joiden avulla opiskelija hankkii edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen tai osaamisen osoittamiseen näytössä tai muulla tavoin.

  • Ekami päättää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestämisestä ja sisällöstä.
  • Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan ja niiden etenemistä seurataan säännöllisesti.
  • Sovitut opinnot kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kohtaan opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Samalla merkitään OPVA-opintojen aloitus- ja lopetuspäivämäärä sekä opiskeltavat aineet kuvauksineen.
  • Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja ei voi sellaisenaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa. OPVA-opintoja ja niissä hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa osana perustutkintoa.
  • OPVA-opintojen suoritetuista työkokonaisuuksista annetaan S-merkintä.
  • Opiskelija voi osallistua opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan.
  • OPVA-opintoihin osallistumisen edellytyksenä on se, että opiskelija on tutkinto-opiskelija. Näihin opintoihin ohjaamisessa voi olla mukana vastuuohjaaja, opinto- ja uraohjaaja, erityisopetuksesta vastaava opettaja, hoksaajaopettaja, kuraattori jne. Alaikäisen opiskelijan mukana keskustelussa on aina huoltaja. 
  • Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot integroidaan ammatillisten opintojen sisältöjen perusteisiin.

Hei opiskelija! Tsekkaa tästä ovatko OPVA-opinnot sinulle soveltuvia.

Kysy lisää OPVA-opinnoista

Eevastiina Gärdström

Erityisopetuksen koordinaattori

+358 40 484 1672