Siirry sisältöön
Haku

Ennakointi

Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi

Ekamin ennakointitoiminnan lähtökohtana on alueen tuleva työvoiman tarve, johon ammatillisen koulutuksen määrällinen ja sisällöllinen kehittäminen perustuu. Ennakointia tehdään osana lisääntyvää ja monimuotoistuvaa yhteistyötä työelämän, yritysten, sidosryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tärkeinä toimijoina ovat työelämäfoorumit ja verkostot

Työelämäfoorumien tehtävänä on osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi ottaen huomioon toiminta-alueen elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymät, väestökehitys ja työvoimatarpeet. Ekamin työelämäfoorumit ovat:

Lisäksi koulutusaloilla toimivat työelämän edustajista koostuvat alakohtaiset ohjausryhmät.

Ekami on aktiivisesti mukana maakunnallisessa ennakointityössä Kymenlaakson liiton ennakointiryhmän Ennakointi Kymenlaakson liitto(siirryt toiseen palveluun) ja ELY-keskuksen koordinoiman Jatkuvan oppimisen verkostotiimin jäsenenä.