Siirry sisältöön
Haku

Koulutus muutostilanteissa

Muutostilanne ovella?

Muutostilanteisiin sopii yhteishankintakoulutus, joka on työvoimakoulutuksena toteutettavaa yritykselle räätälöityä ammatillista koulutusta. Koulutus ei johda tutkintoon. Yhteishankintakoulutuksen hankkivat ja rahoittavat yhdessä ELY-keskus ja yritys.

RekryKoulutus sopii tilanteiseen, jossa yritys etsii ammattitaitoista työvoimaa. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja tarjolla oleviin työtehtäviin yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja yrityksen kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.

TäsmäKoulutuksen avulla voidaan päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaaminen vastaamaan uusia vaatimuksia ja muuttuvia työtehtäviä. Koulutuksen avulla pyritään säilyttämään työpaikkoja ja estämään lomautuksia tai irtisanomisia. Toteutus voi ajoittua myös määräaikaisten lomautusten ajalle tai koulutus voidaan toteuttaa lomautusten sijaan.

Muutoskoulutus sopii tilanteisiin, joissa yritys irtisanoo tai lomauttaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Koulutus tähtää osaamisen ja työnhakuvalmiuksien parantamiseen, tarvittaessa uuden ammatin opiskelemiseen ja uuden työpaikan löytämiseen.