Siirry sisältöön
Haku

Sidosryhmille

Onko nuorella pulmia koulutus-, työelämä- tai raha-asioissa? Onko nuori muuttamassa omaan asuntoon? Pohtiiko nuori tilannettaan ja tulevaisuuttaan?

Oletko huolestunut vanhempi, naapuri tai tuttu? Etkö tiedä mitä kautta lähteä etsimään apua nuorelle? Olipa asiasi pieni tai suuri, älä epäröi olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön!

Etsivän työssä parasta on nuorten tapaaminen ja se, että pystyy auttamaan nuorta nopeasti ja konkreettisesti niissä asioissa, jotka häntä askarruttavat tai aiheuttavat päänvaivaa.

Päivi, Findersien työntekijä

Yhteistyöpyynnöt ja lain velvoittamat ilmoitukset

”Etsivä nuorisotyö tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nuorisolaki velvoittaa, että 

Ilmoituksen jälkeen alkaa etsivän nuorisotyöntekijän toimet tavoittaa nuori. Osa jää kokonaan tavoittamatta ja osa ei tarvitse tai halua tukea, mutta suurimman osan kanssa yhteistyö aloitetaan.”  

Yhteistyöpyynnöt ja lain velvoittamat ilmoitukset sähköpostitse osoitteeseen etsivat@ekami.fi(avautuu uuteen ikkunaan). Viestiin nuoren yhteys- ja yksilöintitiedot sekä tilanne lyhyesti. Asiasta voi myös olla yhteydessä kehen tahansa etsivään puhelimitse. Käsittelemme tulleet pyynnöt ja ilmoitukset viikkotiimissämme. 

Etsivä nuorisotyö ja oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuslain säädetty oppivelvollisen asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu ei kuulu nuorisolain mukaisiin etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin. Etsivä nuorisotyöntekijä voi olla mukana ohjaamassa nuorta hänelle soveltuvaan koulutukseen tai muihin tarvittaviin palveluihin. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivään nuorisotyöhön ei liity nuorelle pakkoa tai velvollisuutta. 

Miten prosessi etenee

Yhteydenottopyyntöjä ja nuorisolain velvoittamia ilmoituksia otamme vastaan sähköpostitse tai yhteydenottopyyntö voi tulla myös henkilökohtaisesti jollekin etsivistä. Tulleet yhteydenottopyynnöt ja ilmoitukset käsitellään viikoittain asiakastiimissä, jossa sovitaan kuka on yhteydessä nuoreen.

Saapuneita yhteydenottopyyntöjä tavoitellaan

Etsiviin voi olla yhteydessä myös silloin, kun nuori on ammattilaisen arvion mukaan sellaisen tuen ja ohjauksen tarpeessa, joka ei ole suoraan määriteltävissä oman toimialan tai jonkin muun toimijan tehtäviin.

Etsivien yhteystiedot

Vaikuttavuus

Sosiaalisen vahvistamisen mittarit

INTO ry (linkki INTO:n sivuille) on kehittänyt Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittarin työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Sovari tuottaa organisaatiokohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia tuloksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuudesta. 

  Sovarin tulosten avulla organisaatiot voivat todentaa toimintansa vaikuttavuutta rahoittajille ja sidosryhmille. Valtakunnallisen vertailutiedon avulla organisaatiot voivat hyödyntää Sovaria myös oman toimintansa asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Sovari tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa työpajapalveluiden ja etsivän nuorisotyön laadusta ja vaikuttavuudesta. 

2021 Sovari tulokset