Strategia ja asiakaslupaus

Toiminta-ajatus

Kehitämme ammattiosaamista ja työelämätaitoja sekä toimimme alueen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arvot

Olemme asiakasta varten, toimimme vastuullisesti ja onnistumme yhdessä.

Visio 2020

Ekami on tunnettu yksilöllisestä oppimisesta, laadukkaasta koulutustarjonnasta, korkeasta tuloksellisuudesta, kehittämisaktiivisuudestaan sekä tiiviistä yhteistyöstä työyhteisöjen kanssa.

Strategian kuvaus

Ekamin strategiaa toteutetaan ja sen onnistumista tarkastellaan neljän eri näkökulman ja kriittisen menestystekijän kautta. Nämä ovat:

  • Talous, painopisteenä sen kestävyys ja vakaus
  • Asiakas, painopisteenä osaava työvoima ja tyytyväinen asiakas
  • Prosessit ja rakenteet, painopisteenä tehokkaat toimintatavat ja koulutuksen korkea vaikuttavuus
  • Henkilöstö painopisteenä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Asiakaslupaus

Me ekamilaiset autamme asiakkaitamme kehittymään tekijöiden tekijöiksi, oman alansa ammattilaisiksi.

Jaa