Siirry sisältöön
Haku

Liiketoiminta

Pohja menestyksekkäälle uralle

Liiketoiminta-ala antaa valmiudet moneen, suuntaudutpa asiakaspalveluun, myyntiin tai taloushallintoon. Opintoja suoritettuasi voit toimia hyvin monenlaisissa tehtävissä. Liiketoiminnan perustutkinnon opinnoissa perehdytään asiakkaan kohtaamiseen, myynnin eri vaiheisiin ja esimerkiksi kirjanpitoon valinnoistasi riippuen. Voit syventää osaamistasi erilaisissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tai pyrkiä suoraan ammattikorkeakouluun. Uudet liiketoimintamuodot, yrittäjyys ja digitaalisuus ovat vahvasti mukana opinnoissa.

Tarinat

Sisu sai opinnot maaliin!

Kotkalainen Sisu Häkälä, 18 v., valmistui merkonomiksi Ekamista 26.11.2021. Jalkapalloa tavoitteellisesti pelaava Sisu alkoi opiskella …

Työtehtäviäsi, kun valmistut

Työtehtäviä ovat esimerkiksi asiakaspalvelu, myynti, laskutus, kirjanpito, somistus, somemarkkinointi, asiakkaiden opastaminen ja tapahtumien järjestäminen.

Työpaikkojasi voivat olla

 • kaupan alan yritykset
 • toimistot
 • oma yritys

TOP 3 edellytykset alalle

> tarkkuus ja huolellisuus
> kyky kohdata erilaisia ihmisiä ja tilanteita
> viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Koulutuksemme liiketoiminnan alalla

Perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä tutkinnon osat ovat jatkuvassa haussa eli voit hakea meille milloin vain. Perustutkinto on yhteishaussa. Voit myös opiskella oppisopimuksella, jolloin opiskelu perustuu työsuhteeseen. Jos olet kiinnostunut tutkinnon osan suorittamisesta tai räätälöidystä koulutuksesta, niin ota meihin yhteyttä.

Valmistuttuasi merkonomiksi sinulla on laaja perusosaaminen liiketoiminnan osa-alueista. Olet suuntautunut esimerkiksi asiakaspalveluun ja myyntiin tai laskutukseen ja kirjanpitoon. Ymmärrät yrittäjyyttä ja sinulla on kokemusta projektityöstä. Asiakaspalvelu- ja myyntityössä tarvitset hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Taloushallinnon tehtävissä tarvitset tarkkuutta, huolellisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Merkonomina voit työskennellä kaupan alalla, tilitoimistoissa, yritysten tai julkisen sektorin toimistoissa, yrittäjänä, kiinteistövälityksessä tai kansainvälisessä asiakaspalvelussa.

Voit opiskella merkonomiksi myös kokonaan verkossa.

Liiketoiminnan ammattitutkinto on jatkotutkinto, joka on tarkoitettu alalla jo työskenteleville tai lisäopista ja työllistymismahdollisuuksiensa parantamisesta kiinnostuneille työnhakijoille. Tutkinto sopii myös henkilölle, joka kaipaa monipuolisempia työtehtäviä. Osa opinnoista tehdään työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ammattitutkinto syventää perustutkinnon eri osa-alueita ja kehittää opiskelijan ammattiosaamista. Jokaisen opiskelijan opinnot suunnitellaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan ja jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opintojen kehittymissuunnitelma eli HOKS. Opinnoissa tutustutaan alan ajankohtaisiin trendeihin ja ajan ilmiöihin.

Laaja vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta mahdollistaa suuntautumisen oppijan oman kiinnostuksen mukaan. Ekamissa voit opiskella seuraavia osaamisaloja:

 • myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
 • taloushallinnon osaamisala

Tutkinnossa on molemmille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa: Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osaamispistettä). Lisäksi tarjolla on erilaisia valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti.

Koulutus soveltuu:

 • Kokeneelle esihenkilölle, joka haluaa haluaa pysähtyä arvioimaan ja kehittämään omaa esihenkilöosaamistaan sekä hankkia uutta puhtia työhön
 • Aloittelevalle esihenkilölle, joka kaipaa varmuutta omaan esihenkilötyöhön tai haluaa kehittää valmiuksiaan toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan esihenkilönä tai työryhmän vetäjänä. Voit olla myös uusi esihenkilö tai vasta siirtymässä esihenkilötehtäviin.

Saat koulutuksesta mahdollisuuden oppia uutta, konkreettisia työvälineitä itsesi ja työyhteisösi kehittämiseen sekä virallisen tutkintotodistuksen osoitukseksi osaamisestasi. Tarjoamme sinulle mielenkiintoiset koulutuspäivät, uusia näkökulmia ja innostavia keskusteluja vertaisryhmän kanssa!

Yrittäjyyden ammattitutkinto on suunnattu henkilöille, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista, ryhtyvät jatkamaan toimivan yrityksen liiketoimintaa tai haluavat kehittää omaa yritystään. Tutkinto soveltuu myös osaamisen päivittämiseen henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa yrittäjyyden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Kun suunnittelet yrityksen perustamista

Arvioit valmennuksen aikana edellytyksiäsi toimia yrittäjänä ja kehität osaamistasi yrittäjänä toimimisesta. Kirkastat liikeideasi ja suunnittelet oman yrityksesi perustamista. Opit tuotteistamaan palvelusi ja saat työkaluja myynnin, markkinoinnin ja talouden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Valmennuksen aikana laadit yrityksesi liiketoimintasuunnitelman laskelmineen ja teet muutkin yrityksen käynnistämisen edellyttämät toimet. Tutustut myös yrittäjyyden asiantuntijapalveluihin ja saat tärkeitä kontakteja.  

 • Osaamisalasi on yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen.

Kun toimit yrittäjänä tai aiot ostaa yrityksen

Valmennuksen aikana päivität osaamistasi ja löydät uusia toimintatapoja. Analysoit yrityksesi tai kohteena olevan yrityksen nykytilaa ja suunnittelet tarvittavat kehittämistoimenpiteet tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Kehität valittua liiketoiminnan osa-aluetta ja lisäät osaamistasi esim. markkinoinnista, taloushallinnosta, sopimuskäytännöistä, digitaalisuuden soveltamisesta liiketoiminnassa tai työsuhdeasioista.

 • Osaamisalasi on yritystoiminnan kehittäminen. 

Kun toimit yritysneuvonnan tehtävissä

Valmennuksen aikana kehität osaamistasi yritystoiminnan asiantuntijana pureutumalla liiketoiminnan ja yrittäjyyden ajankohtaisiin teemoihin. Saat työkaluja ja näkökulmaa analysoida ja auttaa eri alojen yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia henkilöitä heidän haasteissaan sekä tutustut asiakaspalvelun ajankohtaisiin mahdollisuuksiin.

 • Osaamisalasi on yritysneuvonta.

Suoritat yrittäjyyden ammattitutkinnon sinulle soveltuvan osaamisalan mukaisesti. Valmis tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta.

Voit opiskella yrittäjän tai työntekijän oppisopimuksella tai omaehtoisesti. Opintojen kokonaiskesto on noin vuosi. Opiskelu on monimuotoista sisältäen teemapäivät noin kuukauden välein, itsenäisen opiskelun ja ryhmä- sekä yksilöohjauksen. Opintojen alussa laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOKS) on etenemisen runko.

Mentori toimii opintojen aikana työelämän ohjaajana ja osallistuu tutkintosi arviointiin. Jos sinulla ei ole tiedossa mentoria, tutustu valtakunnalliseen mentoripankkiin sopivan löytämiseksi.  

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii sinulle, jolla on vankka käytännön kokemus oman vastuualueesi johtamisesta sekä vahva toimialasi, organisaatiosi ja sen toiminnan tuntemus.

Koulutuksen aikana vahvistat johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi ja saat mahdollisuuden kehittää edustamaasi organisaatiota ja työyhteisöä. Opit myös tunnistamaan ja kehittämään vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi johtajana.

Saat koulutuksesta mahdollisuuden oppia uutta, konkreettisia työvälineitä itsesi tai työyhteisösi kehittämiseen sekä virallisen tutkintotodistuksen osoitukseksi osaamisestasi. Tarjoamme sinulle mielenkiintoiset koulutuspäivät, uusia näkökulmia ja innostavia keskusteluja vertaisryhmän kanssa!

Ammatillinen tutkinto koostuu tutkinnon osista. Tutkinnon osa muodostaa selkeän itsenäisen tehtäväkokonaisuuden. Voit tulla suorittamaan tutkinnosta yhden tai useamman osan, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi. 

Tarjoamamme tutkinnon osat:

 • Palvelumuotoilu
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Laskutus ja reskontra
 • Kansainvälisen muotikaupan myynti

Kysy lisää liiketoiminta-alasta

Katja Andrejev

Tiimipäällikkö

+358 40 549 8364