Siirry sisältöön
Haku

Ravintola ja catering

Ruokaelämyksiä ja asiakaspalvelua maalla ja merellä

Tarjoamme monipuolista koulutusta ravintola ja catering alalla. Voit valmistua meiltä kokiksi tai tarjoilijaksi, joka osaa toimia ravitsemisalan ympäristöissä sekä maalla että merellä. Tutkinnoilla saavutetaan osaamista tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja ja tuotteita erilaisiin ja monipuolisiin tarpeisiin niin arkeen, juhlaan kuin vapaa-aikaan.

Työtehtäviäsi, kun valmistut

Työtehtäviäsi ovat mm. ruokien valmistus, tilausten vastaanotto, ruoan ja juomien tarjoilu sekä asiakaspalvelu.

Työpaikkojasi voivat olla

 • ravintolat, henkilöstöravintolat, pubit, yökerhot
 • liikenneasemat, kahvilat, pikaruokayritykset
 • juhla- ja pitopalvelu matkat
 • lasti- ja matkustajalaivat
 • suurtalouden toimipaikat ja -keittiöt
 • matkailuyritykset

TOP 3 edellytykset alalle

> palvelualttius
> luovuus
> fyysinen kunto

Koulutuksemme ravintola ja catering alalla

Perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä tutkinnon osat ovat jatkuvassa haussa eli voit hakea meille milloin vain. Perustutkinto on yhteishaussa. Voit myös opiskella oppisopimuksella, jolloin opiskelu perustuu työsuhteeseen. Jos olet kiinnostunut tutkinnon osan suorittamisesta tai räätälöidystä koulutuksesta, niin ota meihin yhteyttä.

Kokkina toimit ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Valmistat ja laitat esille annoksittain tai suurelle joukolle maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa huomioiden erityisruokavaliot. Osallistut ruokalistojen suunnitteluun, tavaroiden tilaukseen, keittiön puhtaanapitoon sekä omavalvontaan. Työssäsi tarvitset esteettistä silmää, luovuutta, yhteistyökykyä, paineensietokykyä ja hyvää fyysistä kuntoa.

Laajenna mahdollisuuksiasi työllistyä merelle
Suorittamalla laivatalousopinnot sekä turvallisuus- ja turvakoulutuksen (merenkulkualan perustutkinto) osana kokin tutkintoa voit saada vastaavuustodistuksen laivakokin pätevyyskirjaan, mikä haetaan Traficomilta, ja hakeutua laivakokin töihin joko lasti- tai matkustajalaivoille. Laivoilla on erittäin hyvä työllisyystilanne.

Terveydentilaedellytykset

Hakiessasi kokin tai laivakokin koulutukseen huomioi seuraavat terveydelliset rajoitteet, jotka voivat vaikuttaa mahdollisuuksiisi työskennellä alalla:

 • tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
 • käsi-ihottumat
 • oireinen epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
 • ruoka-aineallergiat

Tarjoilijana esittelet ja myyt asiakkaille ruokia ja juomia, otat vastaan tilaukset ja välität ne keittiöön. Huolehdit pöytien kattamisesta, ruokien ja juomien tarjoilusta sekä lopuksi maksun perimisestä ja pöydän siistimisestä. 

Työssäsi olet palvelualtis, tulet hyvin toimeen ihmisten kanssa, ymmärrät erilaisia kulttuureja, olet oma-aloitteinen ja toimeen tarttuva. Sinulla on hyvä fyysinen kunto ja paineensietokyky.

Laajenna mahdollisuuksiasi työllistyä merelle
Suorittamalla laivatalousopinnot sekä turvallisuus- ja turvakoulutuksen (merenkulkualan perustutkinto) osana tarjoilijan tutkintoa voit saada vastaavuustodistuksen talousapualaisen pätevyyskirjaan, mikä haetaan Traficomilta, ja hakeutua talousapulaisen (laivatarjoilijan) töihin joko lasti- tai matkustajalaivoille. Laivoilla on erittäin hyvä työllisyystilanne.

Terveydentilaedellytykset

Hakiessasi tarjoilijan tai talousapulaisen (laivatarjoilijan) koulutukseen huomioi seuraavat terveydelliset rajoitteet, jotka voivat vaikuttaa mahdollisuuksiisi työskennellä alalla:

 • tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
 • käsi-ihottumat
 • oireinen epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
 • vaikeat ruoka-aineallergiat

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto syventää osaamistasi ja ammattitaitoasi ravintola-alan ja baarimestarin työssä.

Koulutuksessa voit valita joko baarin asiakaspalvelun osaamisalan (baarimestari) tai ravintolan asiakaspalvelun osaamisalan (tarjoilija)

Baarimestarina osaat esitellä, suositella ja myydä baarin alkoholittomia ja alkoholipitoisia juomatuotteita sekä kotimaisia että ulkomaisia juomasekoituksia. Käytä baarin koneita ja laitteita sekä perustyövälineitä. Käsittelet maksuvälineitä, teet tilityksiä, tiedät hinnoittelun periaatteet ja toimit kannattavasti. Inventaario ja varastonkierto ja varastokirjanpito ovat sinulla hallussa. Baarimestari työskentelee erityyppisten hotellien ja ravintoloiden baarin asiakaspalvelutehtävissä.

Tarjoilijana esittelet, suosittelet, myyt ja tarjoilet ravintolan ruoka- ja juomatuotteita. Palvelet asiakkaita oma-aloitteisesti, ystävällisesti ja vastuuntuntoisesti. Tunnet myytävät tuotteet ja niiden valmistusmenetelmät, huomioiden erikoisruokavaliot. Käsittelet maksuvälineitä, teet tilitykset ja toimit kannattavasti. Osaat käyttää ravintolan koneita ja laitteita. Tarjoilija työskentelee erilasin liikeideoin toimivien ravitsemisliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä.

Top 3 edellytykset alalle:

 • Kiinnostus ravintola-alan trendeihin
 • Tiimityö- ja asiakaspalvelutaidot
 • Joustavuus

Ruokapalvelujen ammattitutkintokoulutuksellamme nostat ammatillisen osaamisesi uudelle tasolle. Ruokapalvelujen ammattitutkinnon suorittaminen antaa sinulle valmiudet suunnitella työtehtäväsi ja toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä ruoanvalmistustehtävissä. Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on valmiudet toimia asiakaslähtöisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, taloudellisesti ja hygieniavaatimusten sekä kestävän toimintatavan mukaisesti.

Koulutuksessa voit valita ravintolaruoanvalmistuksen osaamisalan (ravintolakokki) tai suurtalousruoanvalmistuksen osaamisalan (suurtalouskokki).

Ravintolakokkina suunnittelet ja valmistat annoksia ja ateriakokonaisuuksia ravintolan asiakkaille. Työssäsi toimit laatutietoisesti ja taloudellisesti. Olet asiakaslähtöinen ja kohtelias. Ravintolakokkina työskentelet ruokaravintolassa, tilaus- ja juhlapalveluyrityksissä, matkustajalaivojen ruokaravintoloissa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Suuratalouskokkina osallistut ruoanvalmistusprosessiin suurissa keittiöissä kuten henkilöstöravintolat, palvelukeskukset, sairaalat ja keskuskeittiöt. Suurtalouskokin työpaikkoja ovat muun muassa henkilöstöravintolat, päiväkodit ja oppilaitokset.

Toimitko jo esimiestehtävissä, esimiehesi sijaisena tai haaveiletko siitä? Mikäli halua kehittä esihenkilötaitojasi niin majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto sopii juuri sinulle. 

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia operatiivisena esimiehenä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestehtävissä päivittäisten toimintojen ohjaamisessa, esimiestyössä ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa.

Tulevia työtehtäviä voivat olla vuoroesimies tai yksikön päällikkö.

Työpaikkojasi voivat olla erilaiset majoitus- ja ravitsemisliikkeet, kuten hotellit, kahvilat, julkisen sektorin ravitsemispalvelut, pikaruokaravintolat ja liikenneasemien ravintolat.

Näiden opintojen kautta sinulla on mahdollisuus saada merenkulkualan ammattipätevyys. Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon tutkinnon osien ”päivittäisten toimintojen ohjaaminen” ja ”esimiehenä toimiminen” suorittaminen antaa merenkulkualan ammattipätevyyden, joka vastaa Valtioneuvoston asetuksen aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä (27.6.2018 /508) mukaista kokkistuertin tai talousesimiehen pätevyyskirjan talousesimiehen koulutusta.

Tällöin työpaikkojasi olisivat matkustajalaivojen ravintolat sekä lastialukset.

Mikäli sinulla on jo ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki tai tarjoilija, niin laivatalousopinnot (johon sisällytetään turvallisuus- ja turvakoulutus) suoritettuasi voit hakea Traficomilta laivakokin tai talousapulaisen pätevyyskirjaa. Pätevyyskirjan saatuasi voit työskennellä lasti- ja matkustaja-aluksilla kokkina tai talousapulaisena.

Mikäli olet alanvaihtaja eikä sinulla ole kokin tai tarjoilijan tutkintoa, tulee sinun suorittaa seuraavat tutkinnonosat saadaksesi vaadittava osaaminen laivoille.

Talousapulainen:

 • Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp
 • Laivatalousopinnot 20 osp
 • Turvallisuus- ja turvakoulutus 6 osp

Laivakokki:

 • Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp
 • Lounasruokien valmistaminen 40 osp
 • Annosruokien valmistaminen 25 osp
 • Laivatalousopinnot 20 osp
 • Turvallisuus- ja turvakoulutus 6 osp

Työtehtäviä laivalla:

 • Pentteritilan ja messin kunnostaminen ja varustaminen ruokailua varten
 • Laivan astiahuolto
 • Laivan henkilökunnan ja/tai matkustajien asiakaspalvelu alakohtaista kielitaitoa hyödyntäen
 • Laivan henkilökunnan ja matkustajien hyttien, messin, oleskelutilojen ja muiden yhteisten tilojen siistiminen sekä viihtyisyydestä huolehtiminen
 • Omavalvontasuunnitelman noudattaminen

Ammatillinen tutkinto koostuu tutkinnon osista. Tutkinnon osa muodostaa selkeän itsenäisen tehtäväkokonaisuuden. Voit tulla suorittamaan tutkinnosta yhden tai useamman osan, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi. 

Kysy ravintola ja catering alasta

Anneli Sagulin

Tiimipäällikkö

+358 44 712 9267